Zajímavosti

Kategorie

V této rubrice jsou články týkající se aktualit z běžného života, zajímavostí ze světa, a další….

Populární představa, že se člověk vyvinul z opičích předků, dostala letošní rok několik závažných trhlin jak od sekulárních, proevolučních vědců, tak od vědců zabývajících se stvořením. V roce 2013 se zbortily hned tři z pilířů, které byly předkládány jako důkaz příbuznosti člověka a šimpanze. Základ prvního pilíře se začal otřásat, když jedna skupina výzkumníků analyzovala...
Zobrazit více
Napsal: Brian Thomas, M.S. * Vědci nedávno prováděli pokusy, kterými chtěli zjistit, co se stane, když jsou v buňce při replikaci DNA přítomny nadbytečné nukleotidy (stavební kameny DNA).(1) V normálně fungujících živých tkáních každá nová buňka obdrží přesně tolik nové DNA, kolik potřebuje. DNA je tvořena čtyřmi nukleotidy,které označujeme písmeny A,T,G,C. Pořadí těchto nukleotidů pak...
Zobrazit více
Tim Clarey, Ph.D. * Vědci před nedávnem objevili zkameněliny řas v archaických (prahorních) horninách – důkaz, že život existoval již v údobí, které evolucionisté označili stářím 3-3,5 miliardy let.1 Teze astrofyziků však říkají, že v té době bylo Slunce o 70% méně zářivé než dnes, a za takových podmínek by Země byla pokrytá ledem a...
Zobrazit více
Článek převzat z časopisu: Znamení doby 1/2007 Autor: PhDr. Jiří Bauer, psycholog Jak je možné definovat stres? Stres je zátěž okolních, ale i vnitřních vlivů, která na nás působí a vyvolává v našem organismu odpověď. Když prožíváme stres, znamená to, že jsme živí. Hans Seley, který se problematikou stresu zabýval, první definoval stres jako nespecifickou...
Zobrazit více
    Titův oblouk je čestný oblouk, nacházející se Římě na cestě Via Sacra. Byl postaven roku 82 našeho letopočtu císařem Domiciánem krátce po smrti svého bratra Tita, aby připomínal jeho vítězství, včetně obléhání a dobytí Jeruzaléma roku 70 n.l. Oblouk samotný je 13,5 metrů široký, 15,4 metru vysoký a 4,75 metru široký. Jeho vnitřní průchod...
Zobrazit více
Proč jsou někteří lidí hubení, i když hodně jedí? Rozhodují geny o tom, jak vypadáme? Nebo je za tím jiné tajemství? Dá se věřit známým, hojně propagovaným dietám? Na následující otázky se pokusíme hledat odpovědí v článku, převzatém z časopisu Znamení doby 1/2005. Informace pochází z práce prof. Johna A. Scharfenberga, MD, z Univerzity v...
Zobrazit více
Když jsme se konečně seznámili s velkou řadou látek, které mohou našemu zdraví uškodit a zvýšit riziko onemocnění rakovinou – doufám, že jsem vás příliš nevystrašil – je na čase se také zmínit, které potraviny nebo látky mohou v boji se zhoubnými nádory člověku prospět. Pro přehlednost je můžeme rozdělit do dvou skupin: potraviny snižující...
Zobrazit více
V dnešním díle našeho seriálu se zaměříme na různé škodlivé průmyslové látky, které se mohou dostat do potravin a je záhodno se jim vyhnout. Druhou velkou skupinou škodlivin, kterých se dotkneme, jsou odpadní produkty plísní, takzvané aflatoxiny a jiné mykotoxiny.
Zobrazit více
V dnešním díle se zaměříme na souvislost, která může být mezi nadměrnou konzumací tuků avznikem zhoubných nádorů, a též jak vznik rakoviny ovlivňuje alkohol…  Tuky – vychází z řady studií jako rizikové faktory zejména pro tři typy nádorů – rakovina tlustého střeva, slinivky (pankreatu) a prsu. Opět máme na mysli nadměrnou a častou konzumaci tuků....
Zobrazit více
Dnes mi dovolte zamyslet se nad dvěma dalšími položkami z dlouhého seznamu věcí, které jsem slíbil otevřít v minulé části našeho povídání a jídle a rakovině. Jsou to glutamát a další potravinová aditiva.
Zobrazit více
1 5 6 7 8 9