Naše společenství

Dětská sobotní školka

Jsme rádi, že v našem společenství je místo také pro děti všech věkových kategorií. Každou sobotu po zahájení bohoslužby se scházíme ke společnému dětskému zpěvu. Poté se děti rozejdou do jednotlivých tříd, kde se spolu se svými kamarády mají možnost seznamovat se s hodnotami, které učí Bible formou biblických příběhů.

Mládež

Srdcem každého sboru je mládež. To se ví i u nás v Olomouci.  Jsme lidé od patnácti do třiceti let, kteří se pravidelně scházejí, studují Boží slovo, pořádají víkendovky, grilovačky a spoustu dalšího. Snažíme se hledat ty správné hodnoty a být prospěšní sobě navzájem, našemu sboru i svému okolí.

Křesťanský domov

Motto a cíl aktivit křesťanského domova:

Cílem aktivit Křesťanského domova je praktické prožívání
duchovního společenství s Ježíšem Kristem v rodinách.

Také chceme být spolu a zažít spoustu legrace.
Chceme, aby nás aktivity spojovaly
a abychom si mohli předávat i zkušenosti
z výchovy dětí a rodinného života.“

Senioři

Stáří patří k životu a tak i nedílnou součástí našeho společenství jsou lidé v pokročilém věku. To však neznamená, že se s nimi již nepočítá. I v Bibli je psáno: „Ozdobou jinochů je jejich síla, důstojností starců jsou šediny.“ (Přísloví 20;29 ČEP) Starších lidí si vážíme a z jejich moudrosti se rádi přiučíme.