Láska

nejvyšší dar

Víra

důvěra v Boha

Naděje

život s Bohem

Společenství

nikdy nejsi sám

Bohoslužby

9:00 – Sobotní škola
10:30 – Kázání Božího slova

V sobotu se scházíme ke společné bohoslužbě – společnému sdílení víry, chválení a uctívání Ježíše Krista, společnému studiu Bible (sobotní škola) a kázání Božího slova. Naše bohoslužba je otevřená všem lidem. Budeme rádi, když nás navštívíte.

Biblické verše

 • I kdybych měl jít údolím stínu smrti,ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi:tvůj prut a tvá hůl mě konejší

  Žalm
  23:4
 • Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru

  Římanům
  8:28
 • Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas

  Žalm
  23:6
 • Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

  Žalm
  23:1
 • Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní. Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.

  1. list Korintským
  16:13
 • Půjdeš-li přes vody, já půjdu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.

  Izajáš
  43:2
 • Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jako světlo, jako poslední jas tvoje právo.

  Žalm
  37:5
 • Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

  Žalm
  37:4

Naše společenství

Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie. Přesvědčte se sami.

Zobrazit více

Věroučné články

Čemu věříme a podle čeho se také snažíme žít.

Zobrazit více

Galerie pro členy

Díky GDPR je heslo na osobní vyžádání u našeho kazatele.

Zobrazit více

Sborové aktivity

Podívejte se, zda něco z toho, co děláme, se bude líbit i Vám.

Zobrazit více

Akce sboru

Souhrn toho co nás čeká a nemine. Prostor pro hromadu informací o tom, co bylo, je a bude! Vyberte si, co Vás zajímá a přidejte se také. Jsme rádi za každého, kdo hledá společenství a chce být jeho součástí.

Následující akce

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Církev adventistů sedmého dne

Už více než sto let se v Olomouci schází společenství lidí hledajících Boha, s touhou budovat kladný vztah s ním i s druhými. Je vítán každý, který se zajímá o otázku víry a poznání. Jako společenství Adventistů očekáváme druhý příchod Ježíše Krista. Naše čekání si krátíme společnými aktivitami, které naleznete na těchto stránkách.

Filip Fürst

Kazatel

Jsem šťastným manželem a otcem tří synů. Přestože jsem vystudoval primárně psychologii, od roku 2017 sloužím jako kazatel Církve Adventistů sedmého dne. Mezi mé koníčky lze zařadit přírodu (zejména  hory), rodinu a sport.

Mým přáním je, abychom zde tvořili společenství, ve kterém bude mít každý své místo, bude přijímán i se svými nedostatky a chybami. Místo, kde se lidé najdou způsob, jakým mohou druhým sloužit. Přál bych si, abychom rostli nejenom početně, ale také v osobní i duchovní zralosti a ve vzájemné lásce a úctě. A samozřejmě bych byl rád, abychom byli společenstvím, které bude v Olomouci naplňovat Boží výzvu „staň se požehnáním“.