Láska

nejvyšší dar

Víra

důvěra v Boha

Naděje

život s Bohem

Společenství

nikdy nejsi sám

Bohoslužby

9:00 – Sobotní škola
10:30 – Kázání Božího slova

V sobotu se scházíme ke společné bohoslužbě – společnému sdílení víry, chválení a uctívání Ježíše Krista, společnému studiu Bible (sobotní škola) a kázání Božího slova. Naše bohoslužba je otevřená všem lidem. Budeme rádi, když nás navštívíte.

Akce sboru

Souhrn toho co nás čeká a nemine. Prostor pro hromadu informací o tom, co bylo, je a bude! Vyberte si, co Vás zajímá a přidejte se také. Jsme rádi za každého, kdo hledá společenství a chce být jeho součástí.

Následující akce

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Církev adventistů sedmého dne

Už více než sto let se v Olomouci schází společenství lidí hledajících Boha, s touhou budovat kladný vztah s ním i s druhými. Je vítán každý, který se zajímá o otázku víry a poznání. Jako společenství Adventistů očekáváme druhý příchod Ježíše Krista. Naše čekání si krátíme společnými aktivitami, které naleznete na těchto stránkách.

Naše společenství

Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie. Přesvědčte se sami.

Zobrazit více

Věroučné články

Čemu věříme a podle čeho se také snažíme žít.

Zobrazit více

Galerie pro členy

Díky GDPR je heslo na osobní vyžádání u našeho kazatele.

Zobrazit více

Sborové aktivity

Podívejte se, zda něco z toho, co děláme, se bude líbit i Vám.

Zobrazit více

Biblické verše

 • I kdybych měl jít údolím stínu smrti,ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi:tvůj prut a tvá hůl mě konejší

  Žalm
  23:4
 • Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru

  Římanům
  8:28
 • Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas

  Žalm
  23:6
 • Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

  Žalm
  23:1
 • Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní. Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.

  1. list Korintským
  16:13
 • Půjdeš-li přes vody, já půjdu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.

  Izajáš
  43:2
 • Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jako světlo, jako poslední jas tvoje právo.

  Žalm
  37:5
 • Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

  Žalm
  37:4

Filip Fürst

Kazatel

Jsem šťastným manželem a otcem tří synů. Přestože jsem vystudoval primárně psychologii, od roku 2017 sloužím jako kazatel Církve Adventistů sedmého dne. Mezi mé koníčky lze zařadit přírodu, zejména  hory, rodinu a sport.

Mým přáním je, aby se zde vytvářelo společenství, ve kterém bude mít každý své místo, bude přijímán i se svými nedostatky a chybami. Místo, kde se lidé najdou způsob, jakým mohou druhým sloužit. Přál bych si, abychom rostli nejenom početně, ale také v osobní i duchovní zralosti a ve vzájemné lásce a úctě. A samozřejmě bych byl rád, abychom byli společenstvím, které bude v Olomouci naplňovat Boží výzvu „staň se požehnáním“.