Znovuotevření sboru

Milí členové naší sborové rodiny,

jak jste si jistě všimli, vláda počínaje 11. 5. umožnila znovuotevřít bohoslužby do 100 osob za předpokladu zajištění některých hygienických opatření. Výbor našeho sboru se rozhodl, že chce umožnit setkávání při sobotních bohoslužbách v modlitebně počínaje 16. 5. 2020.
Tyto bohoslužby ovšem budou podléhat určitým omezením, jednak z důvodu legislativních, ale hlavně proto, že je i nadále potřeba chránit druhé i sebe před případnou nákazu nemocí Covid19.

– Je povinnost nosit po celou dobu roušku či jiným způsobem mít zakrytá ústa/nos.
– Každý příchozí si vydesinfikuje ruce a vyvaruje se fyzického kontaktu s ostatními (zvláště podání ruky, aj.).
– Vedlejší místnosti sboru není zatím povoleno využívat.
– Pokud nejste členy rodiny či domácnosti, udržujte mezi sebou rozestupy 2 m (jak v sále, tak na chodbě).
– Pokud nejste členy rodiny či domácnosti, nesedejte se, prosím, vedle svých přátel – nechte alespoň 1 sedadlo mezeru.
– Ze stejného důvodu bude v sále upraven počet řad sedadel a mezery mezi nimi.
– Sobotní škola dětí nebude.
– Sobotní škola bude součástí bohoslužby, ale ve zkráceném formátu (10-15 minut).
– Začátek bohoslužby bude v 10:00 (kvůli zkrácení sobotní školy a doprovodného programu).
– Po skončení bohoslužby se nebudeme zbytečně zdržovat v objektu sboru. Společné či rodinné obědy ve sboře nebudou prozatím možné.

Pokud máte horečku či jiné projevy infekce dýchacích cest, zůstaňte, prosíme, doma. Osoby s těmito  příznaky nemohou být vpuštěny dovnitř do modlitebny.

Pokud jste dočetli až sem a chcete příští sobotu nebo některou z následujících sobot přijít na 10:00 do sboru, budeme se na Vás těšit. S postupem času a dle doporučení odborníků se budeme pokoušet postupně tato omezení odbourávat a vracet se k „normálnímu“ chodu. Děkujeme však Pánu, že po delší době omezení se můžeme opět scházet, byť v tomto omezeném formátu.

Tma a zemětřesení při Kristově ukřižování – historická věc?

Jsou Velikonoce a připomínáme si jednu z nejvýznamnějších událostí lidských dějin, ukřižování Ježíše Krista. Pro nás, křesťany, je to i základ naší naděje, Kristova smrt a zmrtvýchvstání. Duchovní význam této události nelze dostatečně zdůraznit, a můžeme na toto téma slyšet v těchto dnech mnoho kázání a zamyšlení. Dovolím se proto zaměřit na událost, kterou v textu mnohdy přečteme, akceptujeme a čteme dál. Jde o nadpřirozenou tmu, která přikryla krajinu při Ježíšově ukřižování na tři hodiny. Zmiňují ji tři evangelia – Matoušovo, Markovo a Lukášovo, Matouš navíc zmiňuje současné zemetřesení. Slyšel jsem několik výkladů, proč tato tma nastala. První, že Bůh se už nemohl dívat na utrpení svého Syna, nebo nechtěl, aby se zlí lidé radovali z jeho utrpení. Druhý výklad, se který jsem se setkal, byl, že chtěl lidem tehdejším i nám dát další důkaz, nad kterým se měli zamyslet, a Ježíše příjmout jako Mesiáše. Chci se však na tuto věc podívat z apologetického hlediska, jde totiž o silný důkaz každému skeptikovi, který by chtěl popírat existenci nebo božství Ježíše Krista. Záznamy o zatmění slunce totiž patří mezi nejdéle evidované jevy v lidských dějinách. Continue reading

Oznámení

Vzhledem k epidemii koronaviru a doporučením vlády a lékařů

jsou sobotní bohoslužby a další hromadné akce

v prostorách naší modlitebny

dočasně zrušeny.

Více informací u kazatele nebo členů výboru.

O změně budeme včas informovat.

Národní týden manželství 2020

Ahoj milé rodinky,

od 9. – 15. února bude probíhat „Národní týden manželství 2020“ a taky „Náš týden modliteb KD“ :-).

https://www.casd.cz/narodni-tyden-manzelstvi-2020/#more-14905

Přednášky začnou od neděle až do další soboty. Téma je moc zajímavé a aktuální „Manželství v síti.

Některé večery budeme chtít prožít společně:

1) V pondělí 10.2., kdy bude setkání v 18h v modlitebně v malém sále ke čtení přednášky a ke společným modlitbám.

2) Ve čtvrtek 13.2. v klubovně INRI na Dolním náměstí ke čtení 5. přednášky.

3) V sobotu 15.2. v podvečer od 16:30 v malém sále v modlitebně k ukončení soboty a čtení poslední přednášky a ke společným modlitbám.

4) V sobotu pak večer zajdeme do AQUAPARKU od 18:30 – 20:00 (se slevou).

POZOR! Další týden v sobotu večer 22.2.2020 může být KD tělocvična. Prosím dejte vědět, kdo příjdete.

Podle toho objednáme.

Těším se na Vás, za KD Radek

Pozvánka: Novoroční výšlap na Praděd 2020

Pozvánka – Novoroční program

Starověcí lidé – byli lidé původně hloupí nebo chytří?

Byli starověcí lidí inteligentní nebo ne? Mnoho křesťanů má dnes představu, že byli spíše hloupější než my, protože ač třeba i uznává autoritu Bible, evoluční model se nám z větší či menší části vlivem kultury, ve které žijeme, a také sekulárního školského systému a médií, vkrádá tak trochu „pod pokličku“, a toto je jedno z témat, které ovlivňuje. Jiní křesťané evoluční pohled na historii a vývoj lidstva jako celku přijímají jako „vědecky prokázaný“, včetně časové linie – hovoříme o tzv. teistické evoluci. Pokud jsou pravdivá tvrzení, že lidstvo vzniklo pomalým procesem evoluce z lidoopů, tedy pravěcí lidé byli prostě hloupí, primitivní či„neandrtálci“ a Bible nemůže být pravdivá, protože ta naopak učí, že lidé byli od počátku inteligentní, ba dokonce inteligentnější a fyzicky zdatnější než nyní. Moderní vzdělávací systém však učí, že právě nyní dosahuje lidstvo vrcholu své existence a kapacity. A pokud příjmeme evoluční časový rámec, co si počneme s biblickým svědectvím o inteligenci starověkých lidí? Označíme ho jako neopodstatněné legendy? Anebo jsou nějaká fakta, dokládající, že pravdu má Bible?

Continue reading

Pozvánka

Adam, Eva, Noe vs moderní genetika

Přeji pěkný podvečer, a dovoluji si vás pozvat k dalšímu vyprávění na téma věda a víra, tentokrát o Bibli a datech, která byla získána celosvětovým sbíráním genetických vzorků mnoha tisíců lidí. Bible umisťuje původ lidstva do oblasti dnešního Blízkého východu, oproti tomu evoluce přichází s teorií „Out of Africa Theory“ čili teorii, že lidstvo pochází z Afriky. Moderní genetika nasbírala data již od mnoha tisíců lidí z různých částí světadílů a odkryla zajímavá fakta. Data jsou dostupná i veřejně v internetových databázích, stačí jen pohledat. Článek je přeložen z anglického originálu a některé odbornější části laicky dovysvětleny.

Continue reading

Pozvánka

Ahojte,

posílám pozvánku na Filmáč 16.11.2019 v 16h v malém sále.

Budeme se dívat na nový křesťanský film „ZLOM“ (2019) podle skutečné
události.

https://www.csfd.cz/film/676065-zlom/prehled/

Přineste dobroty a dobrou náladu :-)

Těším se

Radek