Zajímavosti

Kategorie

V této rubrice jsou články týkající se aktualit z běžného života, zajímavostí ze světa, a další….

Enceladus je jedním z nejpřekvapivějších objevů ve Sluneční soustavě v posledním desetiletí. Na tomto malém měsíci, obíhajícím planetu Saturn, menším než americký stát Arizona (průměr Enceladu je zhruba 500km) probíhala a stále probíhá sopečná činnost, přesněji kryovulkanismus, a vědci jsou postaveni před záhadu, odkud tento malý měsíc bere energii na takovou geologickou aktivitu. Již dříve...
Zobrazit více
Bible a archeologie: artefakt dokládá existenci Betléma Napsal: Brian Thomas, M.S., ICR Město Betlém má dlouhou a bohatou historii. Jeho starobylost dokládá nedávno (v roce 2012, pozn. překladatele) nalezená hliněná pečeť, tzv. „bula“, nesoucí jméno Betléma. Podle izraelských autorit v oblasti starožitností používali bulu správci města k zapečetění daní, odesílaných do Jeruzaléma. Bula se datuje...
Zobrazit více
Nedávno byla publikována vědecká studie, která zpochybňuje údajný vznik a šíření lidské populace z jednoho prapůvodního místa v Africe (zvané též „kolébka lidstva“) a jeden společný základ všech světových jazyků. Studie, která porovnávala jazyková, genetická a demografická data přináší zajímavé závěry, které naopak nasvědčují, že národy, rasy a světové jazyky vznikly nezávisle na sobě na...
Zobrazit více
V roce 2014 bylo učiněno nejméně šest fascinujících objevů v oblasti astronomie, které potvrzují recentní původ vesmíru a naší planety. Prvním překvapením byl Saturnův měsíc Enceladus. Lepší technika a záběry ukázaly, že na Enceladu není jen jeden, již dříve známý, aktivní gejzír, vyvrhující ledový materiál do vesmíru (takzvaný kryovulkanismus, pozn. překladatele). Vědci napočítali rovnou 101.1...
Zobrazit více
Každý rok několik (ne)šťastných paleontologů najde zkameněliny, které značně odpovídají svým žijícím příbuzným a rok 2014 nebyl žádnou výjimkou. Ve skutečnosti to byl spíše ukázkový rok, když byla nálezů moderně vyhlížejících zkamenělin v horninách geologicky údajně vysokého stáří celá řada. Zde je několik nejzajímavějších příkladů. V březnu 2014 vědci publikovali zprávu o nálezu zkamenělých chromozomů...
Zobrazit více
Prvky, ze kterých se skládá voda – vodík a kyslík – jsou ve vesmíru poměrně běžné, zvláště vodík. Jak se tyto prvky dostaly na Zemi. V literatuře lze dosud hojně nalézt tezi, že vodu na Zemi přinesly komety a asteroidy, které se s mladou planetou srážely v počátcích její historie. Evropská vesmírná agentura se proto...
Zobrazit více
Zkameněliny vyprávějí pozoruhodné příběhy o dávno vymřelých živočičích, ale pohled zblízka ukazuje, že tyto příběhy se mohou v případě jedné a té samé zkameněliny dosti odlišovat podle toho, jak ji který vědec interpretuje. Vypráví nově objevená zkamenělina členovce dva příběhy nebo jen jeden? Americký tým paleontologů publikoval v časopise Journal of Paleontology nález nové zkameněliny...
Zobrazit více
Sopky máme většinou spojeny s nezkrotnou ničivou silou. Sopečné výbuchy a zemětřesení bývají zpravidla spojeny se ztrátami na majetku a často i životech. Výbuch sopky přesahuje uvolněnou energii větší než výbuch jaderné pumy, často mnohonásobně. Není asi nikdo, kdo by neslyšel například o osudu Pompejí a Vesuvu. Čas od času můžeme slyšet, že v minulosti...
Zobrazit více
Rakovina je jednou z nejvíce obávaných nemocí. Protože lékařská věda je v boji s ní úspěšná jen částečně, je přirozené, že lidí hledají další cesty, jak s ní bojovat a zvýšit svou šanci alespoň o pár procent. Mluvíme o takzvaných alternativních způsobech léčby. Tento pojem zahrnuje vše, co není chirurgická operace, molekulárně cílená farmakoléčba (tzv...
Zobrazit více
   Dnes bych rád s Vámi prozkoumal tvrzení, že očkování více než jednou očkovací látkou zaráz děti zbytečně zatěžuje a zvyšuje výskyt nežádoucích účinků. Je trendem poslední doby, že očkovací látky jsou slučovány do menšího počtu injekcí. Zatímco dříve bylo očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám zvlášť a očkování proti hepatitidě, Heamophillus influenzae skupiny B...
Zobrazit více
1 3 4 5 6 7 9