Nejlepší objevy v roce 2013 svědčící pro stvoření – Geologie

Stejně jako v minulých letech, i rok 2013 představil nová a závažná fakta, která napadají hluboce zakořeněné dogma o 4,6 miliard let staré Zemi. Nejnovější objevy podporují svědectví Bible o mnohem mladší planetě Zemi, stvoření a světové potopě.Jedním z příkladů mohou být objevy lidmi vyrobených předmětů v horninových vrstvách nacházejících se v geologickém sloupci na nebo dokonce pod úrovní vrstev obsahujících zkameněliny dinosaurů. Jako například hliníkový nástroj nalezený v uhelné vrstvě v Rusku. Nálezy takovýchto předmětů zapadají do rámce historie, jak ji prezentuje Bible.1 Tyto nálezy naznačují, že lidé a dinosauři mohli žít ve stejném čase, byť třeba ne na stejných místech. Do konvenčního časového rámce je však zařadit nelze. Sekulární vědci je pak musí buď ignorovat nebo zdiskreditovat, anebo jsou ohledně nich vymýšleny různé obskurní teorie jako např. mimozemský původ.

Jiný zajímavé zjištění roku 2013: sekulární vědci museli opravit své poučky, když geologové zjistili, že láva se může pohybovat v zemské kůře mnohem rychleji, než si dříve mysleli.2 Odborníci dlouho trvali na tom, že láva pod povrchem (j odborně magma), je málo pohyblivé a k vytvoření velkých formací vyvřelých hornin bylo potřeba miliony let pomalého stoupání magmatu do zemské kůry. Ale studie v časopise Nature uvádí na základě měření vulkánu Irazu v Kostarice vzestupovou rychlost magmatu až 20 kilometrů za čtyři týdny. Známky rychlého vzestupu magmatu zemskou kúrou, jako minimální příměs jiných hornin a vysoký obsah krystalů olivínu, nacházíme u řady jiných vyvřelin na různých místech světa.

V roce 2013 byly také publikovány výsledky pokusu, který dokázal, že zlaté žíly nepotřebují ke svému vzniku dlouhé věky. Při pokusu vznikaly depozita zlata prakticky okamžitě bleskovým vypařováním podél trhlin v zemské kúře.3

Problém paradoxu mladého Slunce podtrhlo v loňském roce několik dalších studií. Podle astronomických modelů byl zářivý výkon Slunce před miliardami let slabší, přesněji natolik slabý, že na Zemi neměla před 3-4 milardami let existoval tekutá voda a Země měla být studenou ledovou koulí bez života. To je však v rozporu s nálezy zkamenělin řas a mikroorganismů, které do této doby datují evolucionisté. Jeden z pokusů, jak tento paradox vysvětlit, byla teorie „skleníku“, kdy přítomnost vyšší koncentrace dusíku v atmosféře, než je dnes, měla Zemi ohřívat. Analýza minerálů a hornin z té doby však přítomnost zvýšené koncentrace dusíku vyvrátila, naopak ukazují koncentraci dusíku velmi blízkou té dnešní – čili nedostatečnou pro popisované zahřívání.4

A nakonec: v roce 2013 byl popsán nový, dosud nezohledňovaný způsob eroze zemského povrchu – údery blesků. Jeden výzkumný tým popsal destrukci skalních útvarů v Jihoafrické republice údery blesků. Vzhledem k četnosti bouří a blesků je třeba blesky považovat za důležitý faktor eroze. Již při dříve udávaných rychlostech eroze by byl celý zemský povrch erodován (snížen) na hladinu moře během 50 milionů let, ovšem po aktualizaci a zohlednění nových poznatků, jako třeba blesků, vychází číslo ještě nižší, které rozhodně není kompatibilní s miliardami let i přes to, že kontinenty se pomalu zvedají.5

Další výzkum pak ukázal, že při úderu blesku do horniny vznikají trubičkovité artefakty zvané fulgurity. Pokud by blesky bušily do zemského povrchu miliony a miliony let, mělo by se v horninách nacházet velké množství fulguritů. Naměřené množství fulguritů však odpovídá (při použití současné frekvence úderů blesků) jen několika tisicům let.6

Nepředpojatá věda roku 2013 ukazuje, že magma se hýbe dost rychle a zlaté žily tvoří dost rychle na to, aby zapadly do koncepce mladé planety Země, jak ji popisuje Bible. A biblická verze historie rovněž dává adekvátní vysvětlení dilemat, se kterými se potýkají evolucionisté, jako je paradox mladého Slunce, nedostatečně pokročilá eroze kontinentů nebo chybějící fulgarity.

autor: Brian Thomas, M.S. * přeloženo z angličtiny

Překlad: Ondřej Fischer

Odkazy

  1. Thomas, B. Possible Human Artifact Found in Coal. Creation Science Update. Posted on icr.org February 20, 2013, accessed December 11, 2013.

  2. Clarey, T. Express-Lane Magma Indicates Young Earth. Creation Science Update. Posted on icr.org September 13, 2013, accessed December 11, 2013.

  3. Clarey, T. Striking It Rich with ‘Instant Gold.’ Creation Science Update. Posted on icr.org April 17, 2013, accessed December 11, 2013.

  4. Clarey, T. Sun Paradox Challenges Old Earth Theory. Creation Science Update. Posted on icr.org October 23, 2013, accessed December 11, 2013.

  5. Thomas, B. Counting Earth’s Age in Lightning Strikes. Creation Science Update. Posted on icr.org November 15, 2013, accessed December 11, 2013.

  6. DeYoung, D. B. 2013. A Survey of Lightning. Creation Research Society Quarterly. 49 (4): 281-286.

* Brian Thomas je vědecký pracovník v Institutu pro Výzkum Stvoření (ICR – Institute for Creation Research.)

Komentáře