Category: Zajímavosti

V této rubrice jsou články týkající se aktualit z běžného života, zajímavostí ze světa, a další....

O očkování, část 3.

V rámci diskuzních fór odpůrců očkování se můžeme někdy setkat s řadou dalších argumentů. V dnešním díle se podíváme na dva z nich. Zaprvé, že nemocí ubývá i bez vlivu očkování v důsledku lepší zdravotní péče a kvalitnější stravy, a zadruhé, že i většina nemocných, kteří dnes nemoc tu či onu dostanou, očkováni byli a …

Continue reading

Vitamín C a rakovina . . . léčivo nebo podvod?

Čas od času proběhne tiskem nebo médii zpráva o tom, jak zlé pojišťovny a zlí lékaři nechtějí podávat nemocným s rakovinou zázračný, zaručený, levný lék, vesměs pod argumentací, že by v případě rozšíření této levné léčby farmaceutické firmy přišly o své pohádkové zisky. V poslední době jsme takto mohli vidět kampaň za vitamín C, vitamín …

Continue reading

Neandrtálci: odpovědi v epigenetice

Současné studie genů neandrtálců prokázali, že tito tvorové byli v podstatě plnohodnotní lidé, nikoli předek nebo slepá větev ve vývoji člověka. To vedlo vědce k překlasifikování neandrtálců jako „archaických lidí“1,2 Ale co ony zjevné rozdíly v anatomii člověka a neandrtálce, které původně vedly vědce k jejich zařazení jako jiný druh člověka? Ukazuje se, že odpověď …

Continue reading

Čističky vzduchu – mají smysl?

Je moderní pečovat o své zdraví. Ve společnosti dnes běží mnoho nejrůznějších proudů. Ať už jde o roztodivné diety, cvičení, zumbu, jógu, homeopatii, masáže, wellness, fitness, vitamíny, potravinové doplňky či zdravé bydlení. Zdaleka ne všechny jsou pro naše zdraví skutečně užitečné, a některé jsou dokonce škodlivé. Po světě se totiž pohybuje dost lidí, kteří nemají …

Continue reading

O očkování, část 2. – Nežádoucí účinky

Jedním z důvodů odmítání očkování některými lidmi jsou obavy z možných nežádoucích účinků. Odpůrci zmiňují četné případy vážného poškození zdraví očkovaných osob, zejména dětí. Jaké je reálné riziko? Paradoxně nejde o žádnou novou věc pod sluncem. Již v roce 1802 proběhla ve Velké Británii kampaň proti nově zaváděnému očkování proti pravým neštovicím oslabeným virem kravských …

Continue reading

Homocystein – utajený zázrak nebo slepá ulička?

V roce 1969 bylo poukázáno na možné spojení mezi zvýšenou hladinou homocysteinu (což je aminokyselina obsahující atom síry) a kardiovaskulárními (srdečními a cévními) nemocemi. Došlo k tomu na základě zjištění, že lidé s vzácnou dědičnou chorobou zvanou homocystinurie umírají již kolem dvacátého roku života na těžké postižení srdce a cév. Homocystinurie je totiž charakteristická vysokou …

Continue reading

O očkování, část 1. – Hliník

V nedávné době jsem se dostal do ohně palby dvou táborů – odpůrců a příznivců očkování. Spor se týkal škodlivosti očkování pro malé děti a jako lékař jsem byl tázán na radu. Protože to není poprvé v nedávné době, co jsem na otázku očkování v církevních kruzích narazil, rozhodl jsem se na dané téma podívat …

Continue reading

Nejlepší objevy v roce 2013 svědčící pro stvoření – Vesmír

   V roce 2013 přinesla věda několik zajímavých poznatků, které kladou překážky víře, že vesmír vzniknul sám od sebe před mnoha miliardami let. Astronomické objevy v roce 2013 svědčí pro účelný návrh – od našeho Měsíce až po vzdálené galaxie.    Pokud Měsíc vznikl před čtyřmi miliardami let kolosálním vesmírným dopadem cizího tělesa, jak předpokládají …

Continue reading

Nejlepší objevy v roce 2013 svědčící pro stvoření – Geologie

Nejlepší objevy v roce 2013 svědčící pro stvoření – Zkameněliny

   Za posledních pět let bylo publikováno okolo tuctu odborných prací pojednávajících o zachovalých měkkých tkáních prehistorických zvířat, a rok 2013 k nim přidal další díl. Experimenty prokázaly, že chemické molekuly, buňky a tkáně se rozkládají mnohem rychleji, než je popisované standartně deklarované stáří těchto fosilií (zkamenělin). Tento rok se stal problém zachovaných měkkých tkání …

Continue reading