Bohoslužby

Sobotní bohoslužby

V sobotu se scházíme ke společné bohoslužbě – společnému sdílení víry, chválení a uctívání Ježíše Krista, společnému studiu Bible (sobotní škola) a kázání z Božího slova. Naše bohoslužba je otevřená všem lidem. Budeme rádi, když nás navštívíte.

Aktuální témata týkající se sobotní školy naleznete na odkazu níže, stejně jako záznam z kázání. Pro úplnou přehlednost je přidán také rozpis programu pro aktuální čtvrtletí v okrsku Olomouc. Pro více informací neváhejte kontaktovat našeho Kazatele.

SOUHRNNÉ PLÁNY KÁZÁNÍ – OKRSEK OLOMOUC

PODROBNÝ PLÁN KÁZÁNÍ – SBOR OLOMOUC