Nejlepší objevy v roce 2013 svědčící pro stvoření – Vesmír

   V roce 2013 přinesla věda několik zajímavých poznatků, které kladou překážky víře, že vesmír vzniknul sám od sebe před mnoha miliardami let. Astronomické objevy v roce 2013 svědčí pro účelný návrh – od našeho Měsíce až po vzdálené galaxie.

   Pokud Měsíc vznikl před čtyřmi miliardami let kolosálním vesmírným dopadem cizího tělesa, jak předpokládají sekulární vědci, měl by být naprosto suchý. Prudká srážka by měla všechny měsíční horniny roztavit a protože z žhavého magmatu je voda vypuzena (resp. se doslova vypaří), lze očekávat, že měsíční horniny my tedy měly být prakticky prosté vody. I pokud by toto extrémní zahřátí nějaká voda vydržela a neunikla z hornin, měla by postupně vysublimovat v průběhu věků z důvodu neexistence atmosféry a nedostatečné gravitace na Měsíci. Ale v roce 2013 popsali výzkumníci objev vody v některých měsíčních horninách. Nejen že to odporuje teorii roztaveného Měsíce, ale navíc to podporuje teorii nedávného vzniku Měsíce (voda nestihla vyprchat).1)

   Rovněž magnetické pole Měsíce podporuje tezi o jeho nedávném vzniku. Zaprvé: Měsíc má i dnes slabé magnetické pole, přestože podle matematických výpočtů by magnetické pole tělesa o velikosti a složení Měsíce mělo zaniknout po zhruba 10 000 letech. Navíc analýza měsíčních hornin ukazuje, že měsíc měl v minulosti magnetické pole silnější než dnes. Tyto údaje podporují domněnku, že Bůh stvořil Měsíc poměrně nedávno a jsou v souladu s astrofyzickými předpoklady o chování magnetických polí a jejich postupném slábnutí.2)

   Kometa Ison byla krátce po svém objevení nazvána kometou století, a mnoho odborníků i laiků očekávalo v prosinci 2013 pozoruhodnou světelnou show při jejím průletu okolo Země. Nyní se nicméně většina odborníků shoduje, že kometa Ison byla zničena, když se dostala při svém letu příliš blízko Slunce, jak uvedla ve své prosincové zprávě NASA.3) Profesionální i laičtí astronomové nyní hledají fragmenty komety, které po ni mohly zůstat. Krátká životnost komety Ison ukazuje, že je nepravděpodobné, aby komety setrvávaly ve Sluneční soustavě miliardy let, jak již zmiňovalo ICR v článku dříve v tomto roce.4)

   V roce 2013 vyšel v časopise Nature článek zabývající se některými záhadami Saturnu, a Jake Herbert vysvětloval, jak model biblického stvoření vysvětluje každou z nich.5) Například: Jak je možné, že si prstence Saturnu zachovávají svůj lesk, celistvost a velmi jemnou strukturu po tak dlouhou dobu? Podle matematických modelů by měly vykazovat známky rozkladu již po pár desítkách miliónů let. A dále: Jestliže Saturnův měsíc Enceladus je starší než několik málo desítek tisíc let, odkud bere materiál a energii k vytváření aktivních gejzírů, jak zdokumentovaly vesmírné sondy? V mrazivém vesmíru by měl již dávno vychladnout a vyčerpat své zásoby materiálu. Nebo další: Jak může atmosféra Titanu obsahovat stále vysoké procento metanu, když víme, že sluneční záření metan změřitelnou rychlostí rozkládá a nový metan na Titan odnikud nepřibývá?6) Všechny tyto záhady však dávají smysl, pokud jsou ona vesmírná tělesa jen tisíce, nikoli miliardy let stará.

   Při pohledu do hlubokého vesmíru v roce 2013 astronomové zjistili spojitost mezi galaxiemi, které jsou od sebe tak vzdálené, že kosmologie teorie Velkého třesku mezi nimi žádné spojení neumožňuje. Ohromnost těchto gigantických vesmírných struktur by měla pozorovateli připomenout, že „… jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše.“7) A nakonec: teleskopy ukazují, že nejvzdálenější galaxie jsou plně vyvinuté, „dospělé“, s vytvořenými kupami zralých hvězd a rozložením chemických prvků, které by nemělo být, pokud vesmír vznikl sám od sebe.8) Podle teorie Velkého třesku bychom měli nejvzdálenější galaxie vidět jako mladé, rodící se, protože na Zemi by měl dopadat jejich 14 miliard let starý obraz (tedy z doby, kdy teprve vznikaly).

   Konvenční vzdělání trvá na tom, že přírodní zákony nějak vytvořily planety, hvězdy a galaxie před miliardami let, ale tyto astronomické objevy, stejně jako model inteligentního designu, která nám prezentuje Bible, dosvědčují stáří mnohem mladší.

autor: Brian Thomas, M.S. *, přeloženo z angličtiny
Překlad: Ondřej Fischer

Odkazy:
1.    Thomas, B. Origins. Creation Science Update. Posted on icr.org September 25, 2013,  December 9, 2013.
2.    Thomas, B. Mysteries. Creation Science Update. Posted on icr.org June 7, 2013, accessed December 9, 2013.
3.    ISON. NASA News. Posted on nasa.gov December 4, 2013, accessed December 9, 2013.
4.    Thomas, B. Century. Creation Science Update. Posted on icr.org June 28, 2013, accessed December 9, 2013.
5.   Hebert, J. Scientists. Creation Science Update. Posted on icr.org February 13, 2013,  December 9, 2013.
6.   Thomas, B. Principle. Creation Science Update. Posted on icr.org January 18, 2013,  December 9, 2013.
7.    Isaiah 55:9.
8.   Thomas, B. Galaxy. Creation Science Update. Posted on icr.org November 18, 2013, December 9, 2013.
* Brian Thomas je vědecký pracovník v Institutu pro Výzkum Stvoření (ICR – Institute for Creation Research.)

Komentáře