Studium Bible

Kategorie

V této rubrice jsou články týkající se Bible, Biblického studia, Osobního studia,…

Mnozí lidé, kteří tvrdí, že biblická verze historie je nepravdivá, citují jako argument, že všechna zvířata se naprosto nemohla vlézt do Noemovy archy. Příběh pak buď odsouvají do říše mýtů, nebo považují Potopu za lokální záplavu v Mezopotámii, kdy si Noe na palubu vzal pár hospodářských zvířat. Je škoda, že nikdo z nich si nevezme...
Zobrazit více
Před časem vyšel na našich stránkách článek o historičnosti krále Davida. Debata, zda byli David a Šalamoun historické osoby, se týká samotné věrohodnosti Bible. Protože pokud nejsou pravdivá historická fakta, které Bible uvádí, proč bych měl věřit tomu ostatnímu? Dnes bych tedy rád tento krátký dvoudílný seriál dokončil pohledem na to, co víme o králi...
Zobrazit více
Minulý týden jsem viděl v televizi na kanálu Discovery část dokumentárního filmu o archeologii. Nějaký rádoby-vědec tam horečně tvrdil, že: „Neexistuje žádný důkaz o tom, že by biblický David nebo Šalamoun existovali.“ To mě velmi zarazilo a kanál Discovery u mě rázem ztratil velkou část kreditu, že takovou osobu pustili ke kameře. Žádný seriózní vědec,...
Zobrazit více
Britský filozof, matematik a politický aktivista Bertrand Russel (1872-1970) ve své eseji „Proč nejsem křesťan“ napsal: „Z hlediska historického je úplně pochybné, zda Kristus vůbec kdy existoval, a jestli ano, nic o něm nevíme.“ I dnes čas od času potkávám lidi, kteří vehementně popírají existenci Ježíše, a to navzdory důkazům a tomu, že dnes najdeme...
Zobrazit více
    Titův oblouk je čestný oblouk, nacházející se Římě na cestě Via Sacra. Byl postaven roku 82 našeho letopočtu císařem Domiciánem krátce po smrti svého bratra Tita, aby připomínal jeho vítězství, včetně obléhání a dobytí Jeruzaléma roku 70 n.l. Oblouk samotný je 13,5 metrů široký, 15,4 metru vysoký a 4,75 metru široký. Jeho vnitřní průchod...
Zobrazit více
autor: Stuart E. Nevins, M.S., Institut pro výzkum stvoření anglický originál článku k dispozici na: http://www.icr.org/article/origin-coal/, překlad: Ondra, foto: Michael C. Rygel, Wikimedia Commons Uhlí představuje nashromážděné, stlačené a do podoby horniny přeměněné rostliny. Kromě svého hojného využití v průmyslu a ekonomické hodnoty je uhlí předmětem intenzivního zájmu geologů. Přestože uhlí tvoří méně než jedno...
Zobrazit více
Proč je stvoření v šesti dnech tak důležité? „Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého.“ Tento text patří mezi notoricky známé verše. Nachází se v 2. Mojžíšově, 20. kapitole, 11. verši a je součástí přikázání o sobotě. Místo něj bych možná mohl...
Zobrazit více
Kde ležela zahrada Eden? Obecně se má za to, že rajskou zahradu Eden zavlažovaly 4 řeky. Mnohokrát mne napadlo, jestli to byly tytéž řeky, které tečou dnes a zda by tak nešla vypátrat původní poloha Ráje. Žel Bible nám k tomu neposkytuje žádné další bližší informace. Jedinou řekou, kterou můžeme určit spolehlivě, je řeka Eufrat....
Zobrazit více
Nedávno jsem při čtení Bible (a taky argumentů, které proti ní kritiky stále vznášeny) narazil na zajímavý problém. Zaujal mne natolik, že jsem se rozhodl se o něj s Vámi podělit. Podotýkám předem, že některé věty v následujícím textu jsou citace z níže uvedených pramenů. Kritikové Bible často zpochybňují záznam stvoření tak, jak jej popisuje...
Zobrazit více
Faraóni exodu  (přepis přednášky francouzského historika, publicisty a křesťana Jean Marie van Halsta z cyklu Bible a archeologie) (použité biblické citace pochází z Českého ekumenického překladu, „PBK“ označuje termín použitý v Kralické Bibli) 1) Hebrejové a Hyksósové – Josef v Egyptě Osmnácté století před Kristem bylo svědkem velkého stěhování národů, které souviselo s árijským vpádem...
Zobrazit více
1 2