Category: Zamyšlení

V této rubrice jsou články pro zamyšlení a s poučnou pointou.

Poměr v životě

Báseň Theodora Monroeho: Ó, hořká bolet a žal, jak jen ten čas vůbec mohl být, kdy jsem pyšně řekl Ježíši: „Jenom já a z Tebe nic.“ Přesto mne našel: uviděl jsem Jej krvácejícího na zlořečeném kříži a mé srdce řeklo nesměle: „Trochu mě a trochu Tebe.“ Den za dnem Jeho něžná milost, uzdravující, pomáhající, plná …

Continue reading

Malé kritické zamyšlení

Byla jednou jedna rodina, táta, máma a malý chlapec. Když chlapec trochu odrostl, rozhodli se cestovat a poznávat svět. Tehdy ještě nebyla auta, takže se vydali na cestu se svým oslem. Přijeli do první vesnice a lidé jejich příchod komentovali slovy: „Podívejte se na toho nevychovaného kluka! On jeden na oslu a chudáci unavení rodiče …

Continue reading

Lze Boha dokázat logikou?

Otázka existence bytosti, která by přesahovala člověka, zajímá lidi již od počátku dějin. V dnešním článku dáme na chvíli pryč vědu a její důkazy a teorie. Alternativu k ní představuje filozofie a logika, které pochází z řecké kultury. Narozdíl od například židovského myšlení, které je lineární („dějiny mají svůj počátek a konec“), řecké myšlení je …

Continue reading

Co kdyby evoluce fungovala?

   Přemýšleli jste někdy, jestli má pravdu evoluční teorie nebo Bible? Zamysleli jste se někdy na tím, jak by svět měl vypadat, kdyby se život skutečně vyvinul tak, jak učí evoluce? Jaké důkazy bychom měli nacházet, pokud by všechen život povstal z jednoho společného prapředka?

Continue reading

Víš, kam jedeš?

    V době svého působení na princetonské univerzitě cestoval známý fyzik Albert Einstein vlakem z Princetonu. Tak jako ke každému cestujícímu, přišel i k němu průvodčí a žádal předložit jízdenku. Einstein sáhl do kapsy, avšak ke svému překvapení zjistil, že tam jízdenka není. Začal tedy nervózně prohledávat všechny kapsy, posléze otevřel i malou aktovku, …

Continue reading

Jaký jsem, když mě nikdo nevidí

autor: Ludvík Švihálek převzato z časopisu: Za obzorem   Jedna báje vypráví o muži, který byl velice kritický vůči druhým lidem. Často říkal: „Jak může tenhle člověk tak podle jednat, to já bych nikdy neudělal.“ Jednou šel ale lesem. Přišla bouře, voda se valila, vymílala kořeny stromů a zcela promočený muž spílal takovému řádění živlů. …

Continue reading

Proč existuje zlo?

Otázku „Proč Bůh dopouští zlo, když je dobrý a může ho zastavit?“ slýcháváme dost často. Řada nevěřících lidí ji klade křesťanovi, a řada křesťanů si ji sama pokládá. Minulou sobotu jsem na Míráku 2013 v Ostravě viděl video, které se touto otázkou zbývá. Zaujalo mne natolik, že jsem se rozhodl o něj s Vámi podělit. …

Continue reading

Pozapomenutý úkol…

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ Takový je příkaz našeho Pána Ježíše Krista u Matouše 28:19-20. Dnešní den (31.8.2013) byl …

Continue reading

Devět duchovních temperamentů

Každý člověk je jiný. Nemyslím to jen fyzicky a povahově, ale také duchovně. Přemýšleli jste někdy, proč někdo zvedá při modlitbě ruce vzhůru a jiný sklání hlavu? Proč někdo kleká, proč se někomu nevadí hlasitá hudba a jiného naopak strašně rozčiluje? Podíl na tom má nejen subkultura, ve které jsme vyrostli, a naše výchova z …

Continue reading

Státní svátek – nebo něco víc?

   Nadcházejí dva dny státních svátků a s nimi dva dny volna. Dovolte nám proto malé zamyšlení: jsou to jen dva dny volna? Nebo je to něco víc. Většina z nás si pamatuje ze školy, že 5. července přišli na Moravu věrozvěstové Konstantin a Metoděj, 6. července pak byl upálen v Kostnici Mistr Jan Hus. …

Continue reading