Poměr v životě

Báseň Theodora Monroeho:

Ó, hořká bolet a žal,
jak jen ten čas vůbec mohl být,
kdy jsem pyšně řekl Ježíši:
„Jenom já a z Tebe nic.“

Přesto mne našel: uviděl jsem Jej
krvácejícího na zlořečeném kříži
a mé srdce řeklo nesměle:
„Trochu mě a trochu Tebe.“

Den za dnem Jeho něžná milost,
uzdravující, pomáhající, plná a svobodná,
přivedla mne níže, zatímco jsem šeptal:
„Méně mne a více Tebe.“

Výše než nejvyšší nebesa,
hlouběji než nejhlubší moře,
Pane, Tvá láska konečně zvítězila:
„Nic ze mne a vše z Tebe.“

Komentáře