Category: Zamyšlení

V této rubrice jsou články pro zamyšlení a s poučnou pointou.

Nejlepší překlad Bible

Čtyři kazatelé diskutovali o různých překladech Bible a dohadovali se, který z nich je nejlepší. Jeden hájil překlad Bible kralické. Byl sice pořízen před více než čtyřmi sty roky, ale vyniká krásou jazyka. Je to prostě perla v české literatuře. Druhý dával přednost překladu podle ekumenického vydání z roku 1985. Jeho překladatelé …

Continue reading

V šesti dnech…

Proč je stvoření v šesti dnech tak důležité? „Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého.“ Tento text patří mezi notoricky známé verše. Nachází se v 2. Mojžíšově, 20. kapitole, 11. verši a je součástí přikázání o sobotě. Místo něj bych možná mohl …

Continue reading

Žebrák a chléb

Jednou přišel žebrák a posadil se přede mnou. „Chtěl bych chleba,“ řekl. „To je moudré,“ ujistil jsem ho. „Chléb je přesně to, co potřebuješ. A navíc sis pro něj přišel na správnou adresu.“ Vytáhl jsem z knihovny svou kuchařku, abych mu o chlebu řekl všechno, co vím. Mluvil jsem o mouce a pšenici, o zrnu a …

Continue reading

Křesťan a pomeranče… malé zamyšlení

Dovolte, abych Vám vyprávěl jeden příběh: Jabu byl malý klučina z jedné africké vesnice. Většinou měl za úkol po škole pást krávy, ale když zrovna krávy nepásl, měl ještě jiné povolání. Jeho rodiče pěstovali na zahradě pomeranče. Byly to velké, výstavní pomeranče, a rodina se jejich prodejem živila. Proto měl Jabu a vůbec celá rodina přísný …

Continue reading

Moje srdce..

Moje srdce je jako zahrádka. Byla dlouhá léta pustá a planá. Jen vítr do ní zaséval bodláčí zloby. Rostly tu i žahavé kopřivy pomluv, jedovaté ocúny sobectví a pýr nenávisti. Byla v ní také hluboká bažina hořkosti. Nade vším se vznášel šedavý opar lhostejnosti a netečnosti… Nemohla jsem se dívat na zahradu svého srdce, a …

Continue reading

Existuje zlo..?

Univerzitní profesor vyzval své studenty k diskusi na téma existence zla. Začal slovy: „Stvořil Bůh vše, co existuje?“ Jeden ze studentů bez váhání odpověděl: „Ano, stvořil!“ Profesor se ptal dále: „Stvořil Bůh skutečně vše?“ „Ano, pane,“ odpověděl student. Profesor pokračoval: „Jestliže Bůh stvořil vše, pak stvořil také zlo, protože existuje všude kolem nás, a podle …

Continue reading