Nejlepší objevy roku 2015 – Vesmír

 

Rok 2015 nebyl přívětivý vůči kosmologii Velkého třesku. Tato populární myšlenka tvrdí, že vesmír počal z malého bodu, který explodoval. Exploze postupně zpomalovala a původně nahodilé energie se začaly organizovat v atomy, které se shlukovaly v hvězdy. Hvězdy pak daly vzniknout dalším, těžším chemickým prvkům a postupně vznikaly celé galaxie – to vše po dobu miliard let. V příkrém kontrastu Bible jasně říká, že atomy, hvězdy a galaxie vznikly zázračným Božím stvořením před pouhými několika tisíci let, kdy Bůh řekl a stalo se. Novinky z roku 2015 z oblasti výzkumu vesmíru konfrontují ty, kteří věří, že vědecké poznatky podporují teorii Velkého třesku, a vrhají pochybnost na myšlenku některých křesťanů, že 1. kapitola Genesis se nemá interpretovat doslovně.

DSC00031Modernizovaný Hubbleův teleskop zachytil obrazy „Pilířů stvoření“ – význačného rysu Orlí mlhoviny – v bezprecedentních detailech. Jméno pochází z víry astronomů, že jde o oblast, kde přímo pozorujeme vznik nových hvězd. Hubbleův teleskop je poprvé zachytil v roce 1995, ale ke svému 20. výročí pořídil nové a lepší obrázky. Oblast plynu obsahuje mladě vypadající hvězdy a pohybující čela šokových vln. Toto vše překvapuje sekulární astronomy, kteří očekávali v prastarém vnějším vesmíru jen málo aktivity.

Nové obrázky z teleskopu neukazují žádné nové hvězdy. Ve skutečnosti, žádná studie dosud neukázala kdekoli ve vesmíru jedinou nově vznikající hvězdu. Ve vesmíru vzniklém podle teorie Velkého třesku by se měly neustále rozsvěcovat nové hvězdy. Ale pokud hvězdy stvořil Bůh, očekáváli bychom ve vesmíru pozorování zhruba těch stejných hvězd, které On stvořil na počátku.1

V březnu 2014 vzbudily v sekulárních i věřících příznivcích Velkého třesku nadšení šířící se zprávy o gravitačních vlnách. Ale výsledky následující, více pečlivé analýzy ukázaly, že za vlny způsobuje pouhý mezihvězdný prach poletující ve vnějším vesmíru, nejde o pozůstatek Velkého třesku.2 Tato nová negativní zpráva však nedostala v médiích zdaleka tolik pozornosti, jako původní senzační raport, což je dosti tendenční.

Vědci tento rok objevili prstenec devíti galaxií, který má neuvěřitelnou velikost pěti miliard světelných let. Tento gargantuovský prstenec je prostě příliš velký pro Teorii velkého třesku. Sekulární vědci podle teorie Velkého třesku předpokládají, že hmota by měla být po vesmíru rozdělena rovnoměrně. Hlavní autor této zprávy, která byla publikována v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Lajos Balázs uvedl pro server Space.com, „Pokud máme pravdu, tato struktura odporuje současným modelům vesmíru. Je to obrovské překvapení, najít něco tak velkého – a stále docela nerozumíme tomu, jak může něco takového existovat.“3

Jiná nezávislá studie došla ke stejnému závěru. Její autoři objevili rozlehlou oblast vesmíru, která je galaxiemi osídlena velmi řídce, zatímco jinde je jich hojnost. Co předpoklad teorie Velkého třesku, že hmota má být rozdělena rovnoměrně? Stejně jako gargantuovský prstenech galaxií tak i tato prázdnota na nočním nebi v roce 2015 teorii Velkého třesku značně podkopávají.4

Stejná studie nepřímo vyvrací převrací oblíbený důkaz pro Velký třesk, takzvanou „ještě se kouřící pistoli“: reliktní záření (cosmic microwave background radiation, CMB), vyjadřující teplotu prázdného vesmíru. Velký třesk předpovídá, že vesmír (mimo oblasti v blízkosti tepelných zdrojů (hvězd, planet) by měl mít všude stejnou teplotu. Jenže tato galakticky chudá oblast je chladnější než zbytek vesmíru.

A jako poslední zpráva, vědci vytvořili novou kosmologickou teorii jako protiváhu k teorii Velkého třesku, která mluví o vesmíru bez počátku a bez konce. Toto ilustruje, jak i sekulární vědci nejsou spokojeni se standartním modelem (model vesmíru dle Velkého třesku) a hledají pro zjištěná fakta adekvátní vysvětlení.5

Pozorování v roce 2015 odhalila jen další problémy pro již vědci obléhanou teorii Velkého třesku. Dovolím si podotknout, že model stvořeného vesmíru by jejich problémy vyřešil. Učiněná pozorování vesmíru potvrzují stvoření tím, jak odhalují oblasti a struktury, které vyžadují unikátního designéra a nemohly vzniknout výbuchy a náhodami.

————————————————————————————————————————-

Nejlepší objevy roku 2015 – Vesmír: Věda napadá Big Bang

Napsal: Brian Thomas, M.S.*, originál článku http://www.icr.org/article/9080, přímý překlad

Odkazy:

  1. Hebert, J. The Hubble ‚Pillars of Creation‘ Revisited. Creation Science Update. Publikováno na icr.org January 19, 2015, přístup prosinec 3, 2015. 
  2. Hebert, J. Big Bang Evidence Retracted. Creation Science Update. Publikováno na icr.org February 12, 2015, přístup prosinec 3, 2015. 
  3. O’Neill, I. Giant Mystery Ring of Galaxies Should Not Exist. Space.com. Publikováno na space.com August 7, 2015, přístup prosinec 3, 2015. Cited in Hebert, J. Giant Galaxy Ring Shouldn’t Exist. Creation Science Update. Publikováno na icr.org August 24, 2015, přístup prosinec 3, 2015. 
  4. Hebert, J. A Cosmic ‚Supervoid‘ vs. the Big Bang. Creation Science Update. Publikováno na icr.org May 7, 2015, přístup prosinec 3, 2015. 
  5. Thomas, B. Secular Study: No Big Bang? Creation Science Update. Publikováno na icr.org February 23, 2015, přístup prosinec 3, 2015. 

Obrázek: Copyright © 2014 NASA/ESA/Hubble Heritage Team. Použito v souladu s federálním zákonem o autorských právech (fair use doktrína). Využití obrázku neznamená souhlas nebo podporu vlastníků autorských práv.

Komentáře