Nejlepší překlad Bible

Čtyři kazatelé diskutovali o různých překladech Bible a dohadovali se, který z nich je nejlepší. Jeden hájil překlad Bible kralické. Byl sice pořízen před více než čtyřmi sty roky, ale vyniká krásou jazyka. Je to prostě perla v české literatuře. Druhý dával přednost překladu podle ekumenického vydání z roku 1985. Jeho překladatelé …… důsledně přihlíželi k původním biblickým jazykům – k hebrejštině a řečtině. Třetí kazatel se domníval, že mezi lidmi si v poslední době získává oblibu nejnovější překlad Bible pro 21. století. Text odpovídá současné češtině, je srozumitelný a čtivý. Zbývalo ještě, aby svůj názor vyjádřil i čtvrtý z nich. Ten chvíli mlčel, přemýšlel a pak řekl: „Myslím, že nejlepší překlad Bible pořídila moje matka.“ Jeho odpověď je překvapila, protože je ani nenapadlo, že by prostá žena mohla být překladatelkou Bible. Naléhali na svého kolegu, aby jim o tom řekl něco více. A tak jim to vysvětlil: „Moje matka přeložila Bibli do svého života a pro mě to je dosud ten nejkrásnější a nejpřesvědčivější překlad, s jakým jsem se kdy setkal.“ Jestliže jsi věřící, lidé tě pozorují a tvůj život je pro mnohé jedinou Biblí, kterou čtou. Doplňuj denně z Božího slova nové zásoby, ze kterých bys mohl rozdávat svým nejbližším v rodině, svým přátelům, spolupracovníkům a sousedům. Buď živým příkladem síly a krásy Božího slova.

„…setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“ (2Tm 3,14–17)

Převzato z časopisu Znamení doby 1/2010

Komentáře