Studium Bible

Kategorie

V této rubrice jsou články týkající se Bible, Biblického studia, Osobního studia,…

Na mnoha místech bible se Bůh představuje jako „žárlivě milující“.     …protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“  (Exodus 34:14) A Pavel, když píše Korintským říká, že dokonce můžeme Boha provokovat k žárlivosti: „Nebo snad chceme Pána popouzet k žárlivosti?“ (1. Korintským 10:22). Jinými slovy Pavel říká:  „Vydal jsi svědectví, že Ho miluješ....
Zobrazit více
1 2
Become A Donor

Department Contact Info

Office Of Development

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Video Presentation