Ohlédnutí za slavnostní jubilejní sobotou

 

Dne 15. prosince 2012 jsme prožili slavnostní jubilejní sobotu, kdy jsme si připomenuli 100. výročí založení sboru Olomouc. Slavnostnímu shromáždění předcházela série jubilejních sobot, kdy jsme se postupně setkávali s kazateli, kteří zde dříve působili, a to s bratrem Fürstem, Nowakem, Szkutou, Jonczym a Dobešem.

Hlavním hostem slavnostní jubilejní soboty byl bratr Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Dalšími hosty byli bratři z Moravskoslezského sdružení – předseda br. Karel Staněk, tajemník br. Daniel Dobeš a vedoucí oddělení evangelizace br. Petr Pimek.

V dopolední části jsme prožili společnou sobotní školu pod vedením br. Dobeše. Kázáním Božího Slova sloužil br. Mikuláš Pavlík, který v souvislosti s výročím položil základní otázku „Má církev pro nás a pro společnost 21. století ještě nějaký význam? Je pro nás, jako členy, církev autoritou?“ Bratr následně otevřel biblický text zaznamenaný ve Sk 9, 1-9 a na příběhu apoštola Pavla a jeho působení v prvoapoštolské církvi hledal na tyto otázky odpověď.

Po dobrém obědě zajištěném v nedaleké restauraci jsme očekávali druhou část slavnostní bohoslužby – vzpomínkové odpoledne. Během přestávek a polední pauzy jsem si mohli prohlédnout fotografie z historie sboru vystavené na panelech v prostorách modlitebny a zavzpomínat. Byla vystavena kronika sboru, kde se ku příležitosti 100. výročí sboru mohl každý, včetně pozvaných oficiálních hostů, podepsat.

Odpolední slavnostní bohoslužbu zahájil kazatel sboru bratr Tomáš Harastej připomenutím biblického původu slova „jubileum“. Právě tímto termínem se nazývalo tzv. „milostivé léto“, které bylo v Izraeli vyhlašováno každých 50 let. Propouštěli se otroci, navracel se majetek a odpouštěly se dluhy – bylo to léto milostivé. Kristus rovněž vyhlásil léto milosti Hospodinovy. Bratr vyzval shromáždění, aby to byla i pro nás příležitost začít znovu, s odpuštěním a čistým stolem. S pohledem do budoucnosti, narovnanými vztahy mezi sebou a novým vztahem k Bohu.

Program pokračoval vzpomínáním na jednotlivá období života sboru formou prezentací v pěti blocích. Mohli jsme si připomenout založení sboru a období dvou světových válek 1912 – 1945, Poválečné období 1945-1973, Stavbu modlitebny a období totality 1973 – 1989, Porevoluční dobu 1989 – 2002 a Posledních deset let 2002 – 2012. Každé období bylo něčím typické a nějakým způsobem poznamenalo a posunulo náš sbor.

Mezi prezentacemi promluvili postupně slavnostní hosté. Jako první bratr Karel Staněk, který naši pozornost obrátil k budoucnosti, k tomu, co teprve přijde, k tomu, co očekáváme a na co se těšíme – k druhému příchodu Ježíše Krista, k naději na věčný život na „Nové zemi“, k naději na spasení v Ježíši Kristu.

Bratr Daniel Dobeš popřál olomouckému sboru slovy biblického textu zaznamenaného ve Sk 13,15b: „Bratří, máte-li slovo povzbuzení, promluvte k lidu.“ Bratr nás vyzval, abychom nesli nádherné poselství evangelia, které nám Bůh svěřil, povzbudivě a radostně, aby naše okolí mohlo zahořet láskou k Pánu Bohu.

Bratr Petr Pimek vyprávěl osobní zkušenost obrácení k Ježíši Kristu, kdy přes jeho lidské sny, které se nenaplnily, s ním měl Bůh svůj plán. Po svém obrácení byl naplněn novou touhou přivádět ztracené lidi k Bohu. Bratr nám přál, abychom také toužili přivádět ztracené lidi k Ježíši Kristu a naplnili tak poslání, které nám Kristus svěřil.

Vděčnost za Boží vedení také zazněla ve společných vzpomínkových písních v úvodních songservisech, v mnoha oslavných písních a v písních dětí, které nás oslovily svým nadšením a bezprostředností.

V závěrečném přání oslovil shromáždění starší sboru bratr Radek Niemiec slovy Matoušova evangelia 7, 24-27, kdy Ježíš Kristus na konci kázání na hoře říká: „Kdo slyší tato má slova a plní je, je jako muž moudrý, který staví svůj dům na skále…“. Bratr vyzval, abychom na Ježíši Kristu stavěli ve svých osobních životech, ve svých manželstvích a rodinách a při výchově dětí. Jedině tak bude naše sborové společenství stát na dobrém základě, bude růst a žádná bouře mu neublíží.

Jsme Bohu vděčni za prožitou slavnostní sobotu, kdy jsme k Jeho oslavě završili jubilejní rok a spoléháme na jeho milost a vedení v dalším období života našeho sborového společenství.

Radek

Poznámka: Fotografie z jubilejní soboty si můžete prohlédnout ve fotogalerii – přímý odkaz zde. V sekci „Ke stažení“ připravujeme celý záznam slavnostní sobotní bohoslužby – audio i video, další dokumenty k jubileu a kroniku v digitální podobě – bude doplněno postupně.

 

Komentáře