Nový rok a Deset dnů modliteb

Milí čtenáři,

dovolte nám, abychom Vám do Nového roku popřál hodně Božího požehnání, osobního i do vztahů a práce, také zdraví, pohodu a co nejméně problémů. Začíná nám další rok a určitě též přemýšlíte, co přinese. To samozřejmě nevíme, ale aspoň malou představu pro jeho první čtvrtletí si můžete udělat, když se podíváte na rozpis kázání a programu bohoslužeb – Rubrika „Náš sbor“, Program kázání.

Rok 2013 by měl být zaměřen na vztahy a rodiny. V souvislosti s tím Církev adventistů sedmého dne vyhlásila od středy 9. do soboty 19.1.2013 celosvětovou akci Deset dnů modliteb. Jejím cílem je, aby věřící při pokání a společných modlitbách k Bohu přijali naplnění Duchem svatým a s ním spojené oživení, obrácení, nové zapálení pro šíření evangelia a uzdravení mezilidských vztahů. Tématem nastávajících Deseti dnů modliteb jsou slova apoštola Petra z 2. List Petrův 1:5-8. Bližší informace k této akci, ke které se chceme připojit, naleznete na webových stránkách www.casd.cz – odkaz zde. Najdete tam také materiály ke stažení.

Komentáře