Další důkaz pro Noeho potopu – polystrátové fosilie

Rozepře mezi zastánci evoluce a zastánci stvoření má další téma k diskuzi. Jsou jimi takzvané polystrátové zkameněliny. „Poly“ znamená „mnoho“ a „strata“ je název pro geologickou vrstvu. Jde tedy o zkameněliny, které zasahují do několika geologických vrstev zaráz. Typicky jde o zkamenělé, několik metrů dlouhé stromy, ale jsou nacházeny i takto zkamenělí živočichové, například ryba, která zasahuje do vrstvy nad i pod tou, ve které se nachází maximum rybího těla. Je tedy zřejmé, že jednotlivé vrstvy nemohly vznikat v důsledku pomalého usazenování naplavenin, protože mrtvá ryba by jistě nevydržela vyčuhovat z bahna několik let, než by se na ni nashromáždila další vrstva bahna. Jindy jsou takto pohřbeny třeba mušle nebo i dinosaurus. Naopak je očividné, že tyto zkameněliny byly pohřbeny pod nános usazenin rychle, jinak by se vůbec nezachovaly. V případě velkých polystrátových stromů by strom musel stát desítky tisíc let, než by jej pomalu narůstající vrstvy zcela pohltily. Za tu dobu by strom dávno shnil a rozpadl se. Vědci přitom v nedávné minulosti v laboratořích i terénních podmínkách dobře demonstrovali, že vodou rychle nanesené velké množství materiálu může vytvořit vrstvy shodné s těmi, které nacházíme v geologickém sloupci. Nejnázornějším příkladem jsou katastrofické toky bahna spojené s výbuchem sopky svaté Heleny.

V tomto případě je tedy zřejmé, že lepší vysvětlení vzniku zkamenělin, které přesahují do více geologických vrstev, přináší Bible, když popisuje masivní a prudkou geologickou činnost doprovázející Noeho potopu.

V současnosti geologové, nevěřící ve stvoření světa tak, jak jej popisuje Bible, začínají uznávat, že polystrátové fosilie vznikly při katastrofických událostech. Tvrdí však, že šlo o katastrofy místního významu (jako například již zmiňovaný výbuch sopky svaté Heleny). Opomíjejí však přitom fakt, že tyto zkameněliny se nachází po celém světě – v Kanadě, Spojených státech amerických, Africe, Asii i Austrálii. Lokální katastrofy, jako například záplavy, sopečný výbuchy a jiné, nemohou vysvětlit celosvětový rozsah těchto nálezů. Jako nejlepší a nejvědečtější vysvětlení pak zůstává stále celosvětová potopa tak, jak ji prezentuje Bible.

Pokud vás toto téma zaujalo, můžete si přečíst o polystrátových zkamenělinách více v sekci Věda a kreacionismus, kde je k dispozici celý článek. Odkaz zde.

Obrázek v úvodu: Zkamenělý strom zasahující do vícero geologických vsrtev, zdroj: Wikipedia Commons, autor: Rygel, M.C.

Komentáře