Deset dnů modliteb

Ve dnech 8. až 18.1.2014 pořádá Církev adventistů sedmého dne na celém světě setkávání Deset dnů modliteb. Letošním tématem je modlitba Páně „Otče náš“ zapsaná v Bibli, Evangeliu podle Matouše, kapitole 6 a verších 9 až 13. Akce, ke které církev zve ve svých sborech každoročně v lednu od roku 2006, vychází z přesvědčení, že je to Bůh, kdo vyvolává duchovní oživení, podněcuje komunikaci, nadšení pro radostnou zvěst evangelia o spáse člověka v Kristu a uzdravuje mezilidské vztahy. Předpokladem pro takové duchovní oživení je proto rozhovor s Bohem – modlitba.

převzato z: www.casd.cz                                                                                                                                         Další informace naleznete na http://www.casd.cz/index.php?ID=6428

Komentáře