Jídlo a rakovina, část 5. – dokončení

Když jsme se konečně seznámili s velkou řadou látek, které mohou našemu zdraví uškodit a zvýšit riziko onemocnění rakovinou – doufám, že jsem vás příliš nevystrašil – je na čase se také zmínit, které potraviny nebo látky mohou v boji se zhoubnými nádory člověku prospět. Pro přehlednost je můžeme rozdělit do dvou skupin: potraviny snižující riziko vzniku zhoubných nádorů (ale které nejsou schopny již existující nádor jakkoli potlačit v růstu) a potraviny/látky, které vykazují určité protinádorové působení. Je třeba ale říct, že jejich síla není taková, aby byl zhoubný nádor zlikvidován např. samotným pitím zeleného čaje. Tyto látky vykazují spíše synergické (přídatné, posilující) působení ve spojení s klasickou léčbou rakoviny (chemoterapie, radioterapie). I když koneckonců i chemoterapii samotnou můžeme s trochou nadsázky považovat za přírodní léčbu, protože řada chemoterapeutických léků se získává z rostlin, např. protinádorové alkaloidy z rostliny Catharantus roseus (barvínek růžový – na obrázku) nebo nové slibné látky (olomoucin, bohemin), které jsou odvozeny od látek z listů topolu.

1) Vláknina – vláknina se vyskytuje v obilovinách, ovoci, zelenině i luštěninách. U lidí, kteří konzumují dostatečné množství vlákniny, je sníženo riziko rakoviny tlustého střeva. Pravděpodobně je to dáno tím, že vláknina urychluje průchod stolice střevem, takže v potravě přítomné kancerogeny nemají tolik času na sliznici střeva působit. Některé střevní bakterie též z vlákniny vyrábí určité mastné kyseliny (s krátkým řetězcem), které buňky střeva chrání. A konečně : lidé konzumující dostatek vlákniny zpravidla žijí zdravě, tudíž vynechávaji méně zdravé potraviny, čímž riziko dále klesá.
2) Ovoce a zelenina – jsou tak širokou skupinou, že není možno paušalizovat. Současné studie nepotvrzují dříve propagovaný názor, že ovoce a zelenina chrání před rakovinou všeobecně. Jistě je však pravdou, že kdo jí hodně ovoce a zeleniny, nejspíše žijí celkově zdravěji, a tudiž je u nich riziko rakoviny nižší. I když ovoce a zelenina ale nechrání všeobecně, některé druhy rostlin obsahují konkrétní látky, které mohou v boji s rakovinou prospět. Například :
– česnek – snižuje riziko rakoviny žaludku, protože obsahuje enzym, který podporuje tvorbu ochranných sirných látek
– vitamín C – snižuje riziko výskytu rakoviny jícnu
– antioxidační vitamíny (A,E), karotenoidy, glutathion, prvek selen – působí antioxidačně, pohlcují kyslíkové radikály, které jinak mohou poškodit buňky či jejich genetickou informaci a stát tak na počátku cesty k vzniku rakoviny.

3 – Mléko a mléčné výrobky – mléčné výrobky obsahují vápník, který je schopen ve střebu vázat žlučové kyseliny a tuky, címž chrání střevní sliznici před poškozením. Mléko též obsahuje různé bioaktivní látky (představte si např. probiotika nebo látky podporující imunitní systém), které také mohou snižovat riziko rakoviny. Podle studií dostatečná (ale ne extrémně vysoká) konzumace mléka snižuje riziko rakoviny střeva, konečníku a močového měchýře. Na druhé straně však vysoký příjem vápníku podle některých studií zvyšuje riziko rakoviny prostaty.

Přírodní látky s objektivně prokázaným protinádorovým účinkem – jsou velmi diskutovanou strategií. Je třeba zejména nepodlehnout reklamní masáži, často vyloženě lživé, různých subjektů, kteří propagují např. užívání nebo dokonce injekce kyseliny citronové, hydroxidu sodného, kyseliny chlorné a nespočtu dalších « zaručených » způsobů, jak se zbavit rakoviny. Do této kategorie spadají taktéž homeopatika. Žádná z těchto látek nemá protinádorový účinek. Nevím, co motivuje jejich propagátory k takové agitaci, zda snaha vydělat na neštěstí a zdraví druhých či prostá (ovšem neomluvitelná) nevědomost. Ve své praxi příliš často pozoruji důsledky takovéhoto « léčení » – příkladem může být paní, které diagnostikovali malý zhoubný nádor prsu. Pacientka nabízenou operaci odmítla a rozhodla se léčit homeopatiky, dietou a injekcemi kyseliny citronové. Na naší kliniku se dostala po roce, kdy již byl nádor natolik pokročilý, že se rozšířil do hrudní stěny, přehlodal konce žeber, která držela hrudní kost, ta odumřela, vyhnisala a vypadla ven, přičemž vznikla v hrudníku díra 8x20cm, kterou se dovnitř dostala těžká infekce. Současně jsme zjistili metastázy v plicích, játrech a kostech. Případ skončil tragicky. Jiným varováním může být případ čínských čajů, které měly mít « ochranný účinek před rakovinou », přičemž biochemická analýza v nich zjistila vysoký obsah rostliny podražce. Podražeč obsahuje kyselinu aristocholovou, která je kancerogenní (zvyšuje riziko rakoviny močového měchýře). Proto je třeba nepodlehnout lobby seriozních i neseriozních farmaucetických firem a společností pro alternativní léčbu. Nejvhodnější je si potraviny sám koupit nebo připravit. A nyní již konečně seznam těchto užitečných pomocníků :
Zelený čaj – obsahuje vysokou koncentraci antioxidantů, například epigalokatechin, u nějž studie prokázaly příznivý vliv na potlačení vzniku i omezení růstu (ale znovu varuji : nikoli vyléčení) nádorů prsu, tlustého střeva i chronické lymfatické leukemie. Navíc se zdá, že epigalokatechin zvyšuje účinek s některým klasickými onkologickými léky (např. erlotinibem).
Kurmumin – žluté barvivo z kořene kurkumy snižuje výskyt a snižuje rychlost růstu nádorů. Stejně jako zelený čaj posiluje účinek některých onkologických, například chemoterapií s 5-fluoruracilem, vinorelbinem, gemcitabinem, vinkristinem).
Resveratrol – má spíše chemopreventivní účinky. Vyskytuje se v červeném víně, hroznové slupce a v arašídech. Navíc má hodnotné účinky kardiopreventivní (snižuje riziko infarktu a zpomaluje aterosklerozu věnčitých tepen).
Lykopen – tento přírodní antioxidant se vyskytuje hojně zejména v rajčatech, též melouceh, mrkvi a papáji. Jsou popisovány jeho preventivní účinky před vznikem rakoviny plic, prostaty a tlustého střeva. Je dokonce ještě silnější antioxidant než beta karoten.
Luteolin – vyskytuje se v celeru a listové zelenině. Blokuje receptory některých signálních drah, které nádory využívají pro svůj růst.
Z dalších užitečených látek zmiňme aspoň okrajově genistein (sója, sojové produkty), extrakt jinanu dvojlaločného, flavonoidy a terpenoidy, které, jak se zdá podle studií, snižují výskyt rakoviny zatím ne zcela známými mechanismy.
A konečně ještě malá všeobecná rada nazávěr : přisvojení zdravého životního stylu a stravování v mládí a dodržování v dospělosti pomůže snížit riziko nežádoucích jevů, jako je obezita, srdeční choroby, vysoký tlak, diabetes a některé druhy rakoviny. Zdravý způsob stravování může být zajištěn vyrovnaným příjmem potravy s umírněnou konzumací širokého sortimentu různých potravin. Pamatujte : nejde o jednu látku či potravinu, kterou sníte, jde o to, jak se stravujete a žijete celkově. Působení jednotlivých prvků se v čase sčítá. Zdraví a nemoc je výsledkem toho, co jste dělali, jedli a prožívali včera, minulý měsíc, loni a před mnoha lety.

Použitá literatura:
1. WCRF/AICR (1997). Food, Nutrition and the Prevention of Cancer – a Global Perspective. Washington D.C.
2. WCRF/AICR (2007). Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer – a Global Perspective. Washington D.C. www.dietandcancerreport.org
3. Klener P., Klener P.jr: Léky přírodního původu a jejich potenciální protinádorový účinek. Onkologie 2013; 7(1)
4. Exogenní kancerogeny v potravinách, Zuzana Tomášů, 2010, Bakalářská práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlině.

Komentáře