Stáří Země?

Zkamenělý pravěký les – co říká o stáří Země?

Brian Thomas, M.S. *

Přeloženo z: www.icr.org

Oblast Wuda v Vnitřním Mongolsku byla kdysi tropickým pralesem, než ji zpustošila obří sopečná exploze. V popelu uvězněný les, pohřbený mezi vrstvami uhlí, zachoval zkamenělé zbytky rostlin tak pozoruhodně, že výtvarníci a paleontologové byli podle nich schopni zrekonstruovat vzhled tohoto dávného mokřadního lesa.

Vědci využili této vzácné příležitosti k podrobnému průzkumu jednotlivých rostlinných podlaží zkamenělého lesa. Poblíž probíhající těžba uhlí odstranila tvrdou svrchní vrstvu horniny a odkryla dobře zachovalé zkameněliny, které se rozprostírají na velké oblasti.

Ve studii, která byla publikována v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, vědci oblast nazvali „permské rostlinné Pompeje“1 čímž chtěli poukázat na známé, stejně dobře zachované vykopávky v Itálii. „Neměnná tloušťka vrstvy popela v oblasti, stejně jako velikost jednotlivých částic popela ukazuje, že k sopečnému výbuchu došlo ve vzdálenosti více než 100 kilometrů,” uvádějí v Nature News.2 Sopeční erupce tehdy vyprodukovala tlustý koberec popela o rozloze zhruba 80 000 čtverečních kilometrů – oproti tomu popel ze známého výbuchu Hory svaté Heleny v roce 1980 při zachování stejné tloušťky popelové vrstvy pokryl jen zhruba 600 čtverečních kilometrů.3

Většina zkamenělých rostlin, které se našli ve vrstvách uhlí ve světě, jeví známky, že byla na dané místo naplavena odjinud, následně proudem vytříděna podle velikosti a uložena na dno, kde zkameněly. Rostliny ze pravěkého lesa v Mongolsku však vypadají, že byly pohřbeny přímo v místě, kde rostly. Zůstalo tedy zachována jejich poloha a prostorové rozmístění na zemi pradávného lesa. Většina pohřbených rostlin jsou nízké stromové kapradiny. Mezi trpasličím křovím, cykasy a shluky kapradin rostly samostatně mnohem vyšší stromy. Autoři studie napsali: „Je pravděpodobné, že stejný typ vegetace pokrýval celý rozsáhlý močál, který se táhl ve všech směrech, kam až oko dohlédlo.“1

Autoři však nezmínili možnost, že celý les mohl být přenesen jako na obrovském listu. Přestože vysoké stromy byly převráceny, společná masa kořenů se zdá neporušena. Možná šlo původně o plovoucí les.4

Evoluce tvrdí, že tyto rostliny z období permu existovaly před 240 miliony let. Ironické však je, že podle evolučního časového rámce by tyto zkameněliny už dávno neměly existoval. Zkameněliny a celá Čína, pokud se budeme držet evolučního paradigmatu a známých průměrných rychlostí zvětrávání hornin, měla být 14 milionů let po svém vytvoření erozí srovnána k mořské hladině.5 Tím spíše, že autoři studie píší: „Vykopání bylo k záchraně vzácných zkamenělých rostlin nezbytné, protože zvětrávání probíhalo v oblasti rychle a zkameněliny by zničilo.“1 Znamená to tedy, že za posledních 200 milionů let se v Číně žádné zvětrávání, žádná eroze až doteď nedělo?

V protikladu k tomu Bible dokáže snadno vysvětlit původ těchto zkamenělin, jejich vznik probíhal prokazatelně za katastrofických událostí.1 Mimořádné kataklysmatické podmínky při Noemově potopě – tak drsné, že podle Písma zcela zničily povrch Země6– poskytly dostatek energie k přesunu rostlinných materiálů a jejich přeměně na uhlí. Na této činnosti se podílely i masivní sopečné výbuchy. Tyto geologické události při potopě přeměnily ráz velkých oblastí zemského povrchu.

Odkazy:

  1. Wang, J. et al. 2012. Permian vegetational Pompeii from Inner Mongolia and its implications for landscape paleoecology and paleobiogeography of Cathaysia. Proceedings of the National Academy of Sciences. 109 (13): 4927-4932.

  2. Perkins, S. Ash-covered forest is ‚Permian Pompeii‘. Nature News. Posted on nature.com February 20, 2012, accessed February 27, 2012.

  3. Mount St. Helens – From the 1980 Eruption to 2000. U.S. Geological Survey Fact Sheet 036-00. Posted on pubs.usgs.gov, accessed February 28, 2012.

  4. Thomas, B. Louisiana’s Floating Marshes Echo Pre-Flood Ecosystem. ICR News. Posted on icr.org February 22, 2012, accessed February 28, 2012.

  5. Thomas, B. Continents Should Have Eroded Long Ago. ICR News. Posted on icr.org August 22, 2011, accessed February 28, 2012.

  6. 2 Petrova 3:5-6.

Komentáře