Recept na ekonomickou krizi?

V novinách často čteme, jak se rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými, jak narůstají dluhy občanů i států, přehřívání ekonomiky, rostoucí inflace, zdražování a spoustu dalších negativních zpráv. Někoho to deptá, někoho vede k tomu, že se na zprávy v televizi radši už ani nedívá. A politici na to nemají recept (odmyslím si teď, že těm našim nejspíše tato situace vyhovuje, protože z ní sami mají prospěch). Je možné, že recept už někdo vymyslel před třemi tisíci lety? Napadlo mě to, když jsem četl třetí knihu Mojžíšovu (25. kapitolu). Mojžíš dal vznikajícímu izraelskému státu do vínku mimo jiné zákony o tom, že zemědělci měli nechat chudým na poli část úrody, nesekat pole až ke kraji, nebrat ze země klasy, které jim při sečení popadali apod. Zaváděl také systém almužen. Chudí tak neumřeli hlady a současně byli i motivování k práci (na rozdíl od našeho sociálního systému). Mzda dělníka byla nastavena tak, že za denní mzdu byl možno obstarat základní živobytí. Lidé pracující, ekonomicky neziskoví, ale pro pospolitost užiteční (např. učitelé) byli živeni z desátků. Jiný zákon: každý sedmý rok byl rok odpočinutí země, neselo se a půda odpočívala. V době absence umělých hnojiv toto nařízení geniálně umožňovalo obnovu úrodnosti půdy. Každý padesátý rok pak bylo léto milostivé, kdy se navracely prodané statky a pole a dostávali svobodu lidé, kteří se museli sami prodat do otroctví kvůli dluhům, a dluhy se odpouštěly. Ekonomika se tak restartovala, dluhy se nekumulovaly a chudí dostávali zpět prostředky, se kterými mohli oni nebo jejich potomci začít znova. Současně systém umožňoval zbohatnout snaživým a pilným. Fungoval by tento systém i dnes? Jeho podmínkou byla ovšem solidnost a čestnost jednotlivých lidí. To už je ovšem k zamyšlení na jindy a pro každého osobně. Přeji pěkný večer:-)

Komentáře