Nejlepší objevy roku 2016 svědčící pro stvoření

V současné společnosti, prakticky kompletně přesvědčené o vysokém stáří naší planety, jen málo lidí zastává biblickou verzi historie, podle které je planeta Země mladá. Křesťan však může své přesvědčení opřít nejen o víru, ale také o rostoucí sadu vědeckých poznatků, které s evolucí a miliardami let nejsou kompatibilní. Rok 2016 přinesl čtyři další nové zajímavé objevy, které podporují biblickou verzi dějin.

První z nich je genetický výzkum, perfektně sedící s záznamem v knize Genesis. Podle Bible jsou všichni lidé potomky Noemových třech synů a jejich manželek. Zatímco geny klasické dostává dítě od matky i otce, v buňkách existuje i další genetická informace, takzvaná mitochondriální DNA, kterou potomek získává jen od matky. Pokud je pravdivá biblická verze, měly bychom očekávat v lidské populaci tři základní linie mitochondriální DNA. A to je přesně to, co odhalil výzkumný tým ICR v roce 20161, který porovnával sekvence mitochondriální DNA lidí z celého světa.

Dodatek autorů: pokud by jste si prohlíželi originální článek (viz odkazy), na grafu je naznačena i čtvrtá “linie”, která je ale důsledkem grafické úpravy, v číselných tabulkách neexistuje, respektive je datována asi deset generací po oněch třech mateřských liniích, takže mateřská ani nemůže být.

Druhý nález: zkamenělé zbytky úderů blesku v horninách a písku. Úder blesku do písku či jiné půdy vytváří bizarní, rozvětvené útvary zvané fulgurity. Pokud by blesky “bouchaly” do země miliardy let – není důvod si myslet, že by bývalo bouřek v historii méně než dnes – muselo by se oněch fulguritů vyskytovat v geologickém záznamu velké množství (jsou poměrně odolné), ve skutečnosti jich však nacházíme jen málo.2

Třetí nález: nálezy čerstvě vypadajících ještěrek3 a ptačích křídel4 v jantaru z období křídy. Žádný praktický ani teoretický experiment neukazuje, že by jantar dokázal zabránit neúprosnému přírodnímu rozkladu těchto složitých organických struktur a molekul, které tvoří tělo ptáků a ještěrů. Obdobně precizně zachované zbytky hmyzu a rostlin nesou muzejní, člověkem napsané nálepky milionů let, ale netknuté biomolekuly a tkáně představují silný argument pro nedávné stvoření.

Čtvrtý nález pochází z hlubin moře. DNA sekvence, izolované z hlubokomořského bahna se neshodují s DNA mikrobů, kteří v tomto bahně běžně žijí.5 Pokud ovšem nepochází ze současných bahenních mikrobů, musí pocházet z řas, které daly tomuto bahnu v minulosti vzniknout. Výzkumníci sekvenovali DNA z podvodních vrtů stovky metrů hlubokých, z hloubky, kterou sekulární vědci ohodnotili jako 2 miliony let. DNA se však i v ideálních podmínkách rozkládá v řádu nanejvýš desetitisíců let. Tyto hodnoty rozpadu pochází z měřených laboratorních pokusů – to je reálná, empirická věda. Tvrdit, že je DNA miliony let stará naopak měřeními podloženo není, je to jen víra, kterou přijatý koncept dějin vyžaduje a vynucuje.

Pokud ovšem bahno vzniklo před tisíci lety, ne miliony, celý problém s DNA zmizí. Stejně tak jako zachovalé měkké tkáně, chybějící fulgurity a na své místo zapadne i fakt, že celé lidstvo pochází geneticky ze třech žen. Rok 2016 tak rozhodně potvrzuje biblickou historii, a my se už těšíme, jaké objevy přinese rok 2017.

Napsal: Brian Thomas, M.S., přímý překlad.

Odkazy
1.        Thomas, B. 2016. DNA Trends Confirm Noah’s Family. Acts & Facts. 45 (7): 15.
2.        Thomas, B. The Case of the Missing Fulgurites. Creation Science Update. Posted on ICR.org August 25, 2016, accessed November 29, 2016.
3.        Thomas, B. Amber-Encased Lizards Showcase Recent Creation. Creation Science Update. Posted on ICR.org August 25, 2016, accessed November 29, 2016.
4.        Thomas, B. Stunning Amber Bird Wings. Creation Science Update. Posted on ICR.org July 11, 2016, accessed November 29, 2016.
5.        Thomas, B. Fossil DNA in Deep Seafloor Mud. Creation Science Update. Posted on ICR.org August 25, 2016, accessed November 29, 2016.

Komentáře