Jídlo a rakovina, část 3.

V dnešním díle se zaměříme na souvislost, která může být mezi nadměrnou konzumací tuků avznikem zhoubných nádorů, a též jak vznik rakoviny ovlivňuje alkohol… 

Tuky – vychází z řady studií jako rizikové faktory zejména pro tři typy nádorů – rakovina tlustého střeva, slinivky (pankreatu) a prsu. Opět máme na mysli nadměrnou a častou konzumaci tuků. Na rakovině tlustého střeva se podílí zejména zvýšení tvorby žlučových kyselin. Žlučové kyseliny jsou složkou žluči, která má v trávícím ústrojí za úkol tuky emulgovat (rozmělnit) na malé kapičky, bez nichž by trávení tuků nebylo efektivní a nebylo by možné ani vstřebávání některých nezbytných v tucích rozpustných vitamínů. Při zvýšeném příjmu tuků však tělo musí vytvářet těchto žlučových kyselin více, a tyto jsou pak v tlustém střevě měněny bakteriemi na látky s kancerogenním účinkem. Tento mechanismus se uplatňuje i při nadměrném příjmu tuků jinak užitečných (např. rybí tuk a některé polynenasycené mastné kyseliny). Mechanismus vzniku rakoviny pankreatu rovněž souvisí s nadměrnou činností trávícího traktu při zpracování návalu tuků. Slinivce však více škodí nasycené tuky. Celkově vzniká rakovina slinivky u cca 270 lidí ze sta tisíc. Lidé byli rozděleni do skupin podle denního příjmu tuků. Muži, kteří jedli tuků nejvíce, měli o 53% vyšší riziko rakoviny slinivky než muži, kteří jich jedli nejméně, u žen bylo riziko rakoviny o 23% vyšší. Rakovina prsu zpravidla nebývá dávána do přímé souvislosti s tuky v potravě a tato skutečnost skutečně nebyla prokázána. Nicméně vyšší příjem tuků takřka vždy vede k nadváze/obezitě. Tuková tkáň produkuje sama estrogenní hormony, na které je tkáň prsu citlivá. Jejich zvýšená hladina potom prs stimuluje, což samo o sobě riziko rakoviny zvyšuje. Platí to i pro kila nebytá, ale již neshozená v průběhu těhotenství.

Alkohol – alkohol je jeden z nejvíce podceňovaných kancerogenů v naší společnosti. Podle studií je zodpovědný za mnohem víc případů rakoviny než tolik skloňovaná potravinová aditiva nebo průmyslové látky ve stravě. Působení alkoholu je komplexní a zasahuje do organismu na několika úrovních. Při konzumaci alkoholu již ve nevelkém množství (50g/den) se významně zvyšuje riziko rakoviny dutiny ústní, krku, jícnu, ale též jater, prsu, slinivky a tlustého střeva. Prvním možným spouštěčem rakoviny je časté opakované dráždění sliznic dutiny ústní a jícnu chemickou reakcí alkoholu s různými látkami obsaženými ve slinách či na povrchu buněk. Alkohol rovněž zvyšuje propustnost buněčných membrán, což usnadňuje průnik kancerogenů rozpustných v alkoholu. Druhým mechanismem je nedostatek vitamínů u pijáků alkoholu, např. riboflavinu (vitamín B2) nebo antioxidačních vitamínů (A,C,E), které jsou součástí mechanismů bránících vzniku nádorových buněk. Pivo a alkohol též často obsahují zvýšené hodnoty dusičnanů, které bakterie v půdě, ale i bakterie tvořící přirozenou mikrofloru člověka, mění na dusitany, které s žaludeční kyselinou uvolňují kyselinu dusičnou. Tato reaguje s jinými látkami za vzniku nitrosaminů, které jsou kancerogenní. Dalším škodlivým prvkem je acetalaldehyd, který vzniká při odbourávání alkoholu, a je sám o sobě slabým mutagenem a kancerogenem. Alkohol též zvyšuje množství některých jaterních enzymů (z rodiny cytochromu P450), které se účastní látkové přeměny, a v rámci jejichž činnosti mohou vznikat kancerogenní látky – zvlášť, pokud jsou v důsledku zatížení jater alkoholem vyčerpány kapacity detoxifikačních mechanismů. Existuje i několik dalších mechanismů, kterým alkohol zvyšuje riziko vzniku rakoviny, např. akumulace železa, deprece S-adenosylmethioninu, indukce hypometylace DNA, zásahy do regulačních signálních drah a jiné, které jsou ale mimo rámec tohoto článku. Nakonec je třeba zmínit, že tělo zpracovává nejdříve alkohol, teprve potom bílkoviny, tuky a cukry. Pitím alkoholu tedy zpomalujete spalování tuků.

Použitá literatura:

Am J Clin Nutr. 1991 Apr;53(4 Suppl):1064S-1067S. Dietary fats and cancer. Carroll KK. Prentice R.L. a další: Low-Fat Dietary Pattern and Risk of Invasive Breast Cancer: The Women´s Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial. JAMA 2006: 295:620-642
Beresford S.A.A. a další: Low-Fat Dietary Pattern and Risk of Colorectal Cancer: The Women´s Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial JAMA 2005: 295:643-654
Howard B.X. a další: Low-Fat Dietary Pattern and Risk of Cardiovascular Diseases. The Women´s Health Initiative Randomized Controled Dietary Modification Trial. JAMA 2006, 295:655-666. http://www.zivotacukrovka.cz/diabetik-a-alkohol-a-drogy

Vznik maligních nádorů hlavy a krku, MUDr. Jana Neuwirthová, Komplexní onkologické centrum, FN U sv. Anny, Brno

Komentáře