Bible hrou

Existuje mnoho dobrých způsobů, jak strávit deštivé odpoledne. Pro případ, že by jste měli chuť na nějakou odpočinkovou domácí aktivitu, nabízíme Vám osmisměrku s knihami Starého zákona. Dokážete je najít všechny? A pokud by Vám to nestačilo a chtěli by jste se ponořit do Starého zákona hlouběji, nabízím Vám několik zajímavých odkazů k prostudování…

 

L A G G E U S N O N E M O P I L A R A P
E R E E S T E R D G P L E I H C E Z E Š
I A O S N A R Í V O L S Í Ř P O R I Š Á
N B C A U E Z V E C Š U B A C Í K N Á I
A T H M M I S D B D Á G H Š Á E H C I M
D U X I E O U I Z A I Á Š Á K C E M R E
M R I Z R E S I S E D T O Ž S X R U A R
I L E V I T I C U S B E B O V D O P H E
Z J O L E T A Z A K A L O N O V L O C J
S A M U E L O V A N R F T I L A N R A S
B O J C H J T Y M A L A CH I Á Š G E Z U
R M U I D O I M U I M O N O R E T U E D
V D N D U E M L A R T U K U K A B A K O
A F R I C L A A M P S Š Á I N O F O S X
Š Á N O J Ů K Ž E O Z E Á Š Á E R D Z E

 

Proroctví Starého zákona o Ježíši
* Vojáci si rozdělili Ježíšovo roucho a losovali o jeho oděv:
Žalm 22,19 —  Matouš 27,35, Lukáš 23,34, Jan 19,23-24
* Byl započten mezi zločince:
Izaiáš 53,12 — Marek 15,28
* Dali mu ocet a žluč:
Žalm 69,22 — Jan 19,28-30, Marek 15,23, Matouš 27,34
* Jeho kosti nebyly zlámány:
2 Mojžíšova 12,46 — Jan 19,31-36
* Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku:
Izaiáš 53,7 — Matouš 26,62-63
* Byl zajat a dán k soudu:
Izaiáš 53,8 — Matouš 26,57; 27,2
* Svého ducha vložil do Božích rukou:
Žalm 31,6 — Lukáš 23,46, Jan 19,30

Komentáře