Věda a kreacionismus

SOUBORY KE STAŽENÍ OBSAH
Nejlepší objevy roku 2015 svědčící pro stvoření: Vesmír Objevy loňského roku z astronomie, které odporují evoluční teorii
Eroze, potopa a stáří Země Pár zajímavých výpočtů a čísel…
Morálka, Bible a evoluční teorie Překlad dvou článků o dopadu evoluční teorie na společnost
Sopka sv. Heleny 35 let poté Za jak dlouho vznikne kaňon?
O Enceladu podruhé Malý Saturnův měsíc nepřestává sekulární vědce udivovat
Nejlepší objevy roku 2014 svědčící pro stvoření: Vesmír Objevy loňského roku z astronomie, které podporují biblickou verzi historie
Nejlepší objevy roku 2014 svědčící pro stvoření: Biologie Objevy loňského roku z biologie, které odporují evoluční teorii
Komety a voda na Zemi Nová studie tvrdí, že voda na Zemi nepochází z vesmíru. Odkud tedy?
Jak (ne)datovat zkameněliny Problémy s datováním zkamenělin a jak se s nimi vědci vypořádávají
Co mohou sopky říct o Potopě? Může existovat spojitost mezi sopečnou činností v minulosti a Noeho potopou?
Osiřelá vývojová linie v evoluční teorii Když korýši dělají hokej v evoluční teorii…
Neandrtálci: odpovědi v epigenetice Nové studie ukazují, že neandrtálci nejsou evolučním předkem ani slepou větví ve vývoji člověka
Co kdyby evoluce fungovala? Zamyšlení, jak by měly vědecké nálezy vypadat, kdyby evoluce fungovala
Nejlepší objevy v roce 2013 svědčící pro stvoření – Vývoj člověka Nové objevy genetiky v rozporu s evoluční teorií
Nejlepší objevy v roce 2013 svědčící pro stvoření – Zkameněliny Zachovalé měkké tkáně – problém číslo 1
Nejlepší objevy v roce 2013 svědčící pro stvoření – Vesmír Novinky z oblasti astrofyziky, které nezapadají do konvenčních schémat
Nejlepší objevy v roce 2013 svědčící pro stvoření – Geologie Fulgurity, paradox mladého Slunce, předměty v uhlí a další zajímavé objevy roku 2013
Důkazy mladé Země Přehled důkazů, že planeta Země je mladá, nikoli miliardy let stará.
Jak rychle vzniká krápník? Pojednání o krápnicích a jeskyních.
Jak vzniklo uhlí? Svědčí uhelné sloje o milionech let?
Radioizotopové metody Představuje tento způsob určování stáří Země ultimátní zbraň proti Bibli?
Důkazy stvoření z roku 2012 Nejlepší objevy v roce 2012, svědčící pro stvoření
Resistentní bakterie – důkaz evoluce? Článek hodnotí, zda vývoj odolnosti bakterií na antibiotika může být považován za důkaz evoluce, či nikoli.
Neredukovatelně složitý genom Výzkumy DNA ukazují, že takto složitý systém nemohl vzniknout sám od sebe.
Je Saturnův měsíc Titan mladý? Výzkum Saturnova měsíce Titanu přináší důkazy o mladé Sluneční soustavě.
Zachovalé měkké tkáně dokazují mladý věk zkamenělin Rozbor měkkých tkání mosasaura dokazuje, že zkamenělina je stará jen řádově tisíce let.
Zachovalé dinosauří měkké tkáně Článek popisuje nález zachovalých měkkých tkání Tyranosaura, které svědčí pro mladý věk Země.
Galapážské želvy Jsou galapážské želvy živým důkazem evoluce, nebo naopak svědčí proti ni?
Zkamenělý les Co říká zkamenělý les o stáří Země?
Vývoj člověka a nové poznatky Prezentace o vývoji člověka.
Evoluce kvasinky Úvaha o možnostech vývoje kvasinky
Paradox slabosti mladého Slunce Přeložený článek o velmi silném argumentu pro stvoření
Vyváženost DNA Přesně navržené mechanismy fungování DNA svědčí o promyšleném plánu stvoření

 

@ MEMBER OF PROJECT HONEY POT Spam Harvester Protection Network provided by Unspam

Leave a Reply