Bible a archeologie

Svědectví ze dna Mrtvého moře – Prezentace srovnávající zemětřesení zaznamenaná v usazeninách Mrtvého moře s biblickými zemětřeseními

SOUBORY KE STAŽENÍ OBSAH
Betlémská bulla Nový artefakt potěšil i překvapil…
Z Babylóna, ne Afriky Překlad článku o původu vzniku lidstva
Daniel – Belšasar Prezentace dokládající historičnost krále Belšasara a knihy Daniel
Mimobiblické důkazy o Ježíši Prezentace shrnující mimobiblické zmínky o Ježíši jako historické osobě
Jericho Prezentace o vykopávkách starověkého Jericha
Archeologické důkazy z Nového zákona Prezentace o archeologických nálezech potvrzujících historickou přesnost Nového zákona
Je Bible přesná? II Prezentace hodnoticí přesnost zachování textu Starého zákona
Je Bible přesná? I Prezentace hodnotící přesnost zachování textu Nového zákona
Archeologické důkazy z Starého zákona Archeologické nálezy potvrzující historickou přesnost Starého zákona
Odporuje si Bible? Rozbor jednoho údajně odporujícího si místa v Bibli
Přepis přednášky Jean Marie van Halsta Kdo byl faraonem v Egyptě v době Exodu?
Poloha rajské zahrady Zamyšlení a přehled faktů a úvah
Titův oblouk Architektonická památka v Římě potvrzuje pravdivost Mojžíšových knih
      1. Bible a věda - záznam přednášky
Přednáška Ondřeje Fischera o Bibli a archeologii. Souběžně promítanou prezentaci najdete zde: odkaz
Existoval král David? Archeologické nálezy kontra zbožná přání kritiků 1
Existoval král Šalamoun? Archeologické nálezy kontra zbožná přání kritiků 2
@ MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam