Nejlepší objevy roku 2014 svědčící pro stvoření: Vesmír

V roce 2014 bylo učiněno nejméně šest fascinujících objevů v oblasti astronomie, které potvrzují recentní původ vesmíru a naší planety.

Prvním překvapením byl Saturnův měsíc Enceladus. Lepší technika a záběry ukázaly, že na Enceladu není jen jeden, již dříve známý, aktivní gejzír, vyvrhující ledový materiál do vesmíru (takzvaný kryovulkanismus, pozn. překladatele). Vědci napočítali rovnou 101.1 Otázkou však zůstává, jak si mohl tak malý měsíc zachovat dostatek vnitřního tepla, aby kryovulkanickou činnost udržel miliardy let od svého vzniku? Vědecké modely ukázaly, že slapové síly Saturnu, které byly dříve zmiňovány jako zdroj tepla, nejsou pro takovou „výrobu“ zdaleka dostatečné.

Jedním z největších vědeckých úspěchů, a to i z historického hlediska, bylo přistání sondy Evropské vesmírné agentury na kometě 67P/Churyumov–Gerasimenko. Sonda Rosetta na kometě zjistila proudy materiálu unikající z skalních formací na povrchu tělesa.2 Znovu zní stejná otázka: Jak si malá kometa mohla zachovat dostatek materiálu a hlavně dostatek energie, když měla vzniknout před miliardami let?

Stejná záhada se vztahuje na komety mimo Sluneční soustavu. Astronomové našli 493 komet obíhajících kolem vzdálené hvězdné soustavy Beta Pictoris.3 Vzhledem k tomu, že životnost komet se počítá na desetitisíce až několik málo milionů let, neměly by tyto vzdálené komety být rovněž již rozpadlé na prach?

Další objev se nachází podstatně blíže k našim domovům. Média psala o rozvoji produkce ropy z břidličných pánví ve Spojených státech. V rámci diskuze byla zmíněna i záhada nakupení těchto mimořádně rozsáhlých břidličných usazenin a ropy a jiných organických látek, které obsahují. Jak mohlo být rychle pohřbeno tak obrovské množství organismů? Je zřejmé, že byly pohřbeny mimořádně rychle, jinak by podlehly klasickému hnití a nepřeměnily se na ropu. A zadruhé: jak to, že ropa ještě neprosákla do vrchnějších vrstev anebo ji nespotřebovaly ropou se živící bakterie, když je tolik milionů let stará?4

Navíc byla týmem vědců popsána metoda, pomocí které lze skrze tlak, teplo a vhodný katalyzátor ropu vyrobit z organického materiálu v časovém rámci hodin, což naznačuje, že ropa vůbec nemusí vznikat dlouhá časová období. Tak jako tak se zdá, že ropa nevzniká dostatečně pomalu, ani se dostatečně pomalu nerozkládá, aby zapadla do časového rámce miliardy let staré Země.5

Pokud rychlost vzniku a rozkladu ropy tak, jak ji pozorujeme v laboratoři nebo např. v okolí sopky Svaté Heleny, o něčem vypovídá, tak o tom, že proces je typicky poměrně rychlý. To je v souladu s biblickým konceptem celosvětové geologické katastrofy – Noeho potopy a rovněž zapadá do konceptu mladé planety Země.

Posledním subjektem, který zmíníme, jsou opakované nálezy zachovalých původních měkkých tkání či jiných organických komponent vyhynulých organismů. Teorie, že všechny zkameněliny jsou jen minerály, které vyplnily místo původních tkání, dostala v roce 2014 fatální trhliny. Nejvíce šokujícím pro její zastánce byl nález mořského červa z ediakarských usazenin v jednom sibiřském hlubinném vrtu. Jistě si nikdo z sekulárních vědců nikdy představoval, že budou nalezena vlákna původní, nemineralizované tkáně staré 500 milionů let. Biologicky ani fyzikálně toto prostě není možné. Jediným vysvětlením, které neodporuje zákonům fyziky a chemie je, že tkáň musí být o mnoho mladší, než se ji evoluční teorie přisuzuje.

Dalším pozoruhodným potvrzením svědčícím pro recentní stvoření pochází z výzkumu Institutu pro výzkum stvoření. Dr. Nathaniel Jeanson analyzoval spektrum sekvencí mitochondriální DNA v populaci lidí, mouchy octomilky, škrkavky a perlooček. Napřed vypočítal, kolik změn v DNA by měl očekávat po určité době při známé, laboratorně změřené rychlosti mutací mitochondriální DNA jednotlivých druhů. Potom analyzoval DNA řady jedinců jednotlivých, výše zmíněných druhů a změřil míru rozdílnosti. Zjistil, že veškerá diverzita mitochondriální DNA jak lidí, tak i octomilek, škrkavek i perlooček, se mohla nahromadit za pouhých 10 000 let. Rovněž se ve všech čtyřech případech ukázalo, že variabilita a počet mutací mitochondriální DNA pokulhává o řády až desítky řádů před počty mutací, které bychom očekávali, pokud by miliony let fungovala a běžela evoluce. Počty však místo toho odpovídají recentnímu stvoření.7

Od dalekého vesmíru po naše vlastní buňky jsme byli v roce 2014 konfrontováni s objevy, které odporují sekulárnímu časovému rámci, a podporují biblickou verzi historie.

přeloženo z www.icr.org, autor: Brian Thomas, M.S.

Odkazy

  1. Thomas, B. Solar System Geysers—Each a Fountain of Youth. Creation Science Update. Posted on icr.org August 8, 2014, accessed December 31, 2014.

  2. Thomas, B. European Spacecraft’s Comet Close-up a World First. Creation Science Update. Posted on icr.org August 13, 2014, accessed December 31, 2014. 

  3. Thomas, B. Exocomets: Evidence of Recent Creation. Creation Science Update. Posted on icr.org November 7, 2014, accessed December 31, 2014. 

  4. Thomas, B. Shale Oil Boom Begs Explanation. Creation Science Update. Posted on icr.org April 2, 2014, accessed December 31, 2014. 

  5. Thomas, B. One-Hour Oil Production? Creation Science Update. Posted on icr.org January 13, 2014, accessed December 31, 2014. 

  6. Thomas, B. Still Soft after Half a Billion Years? Creation Science Update. Posted on icr.org May 5, 2014, accessed December 31, 2014. 

  7. Jeanson, N.T. 2014. New Genetic-Clock Research Challenges Millions of Years. Acts & Facts. 43 (4): 5-8. 

* Mr. Thomas je vědecký autor Institutu pro výzkum stvoření (Institute for Creation Research).