Květen 2013

Month

Když jsme se konečně seznámili s velkou řadou látek, které mohou našemu zdraví uškodit a zvýšit riziko onemocnění rakovinou – doufám, že jsem vás příliš nevystrašil – je na čase se také zmínit, které potraviny nebo látky mohou v boji se zhoubnými nádory člověku prospět. Pro přehlednost je můžeme rozdělit do dvou skupin: potraviny snižující...
Zobrazit více
Čtyři kazatelé diskutovali o různých překladech Bible a dohadovali se, který z nich je nejlepší. Jeden hájil překlad Bible kralické. Byl sice pořízen před více než čtyřmi sty roky, ale vyniká krásou jazyka. Je to prostě perla v české literatuře. Druhý dával přednost překladu podle ekumenického vydání z roku 1985. Jeho překladatelé …
Zobrazit více
V dnešním díle našeho seriálu se zaměříme na různé škodlivé průmyslové látky, které se mohou dostat do potravin a je záhodno se jim vyhnout. Druhou velkou skupinou škodlivin, kterých se dotkneme, jsou odpadní produkty plísní, takzvané aflatoxiny a jiné mykotoxiny.
Zobrazit více
V dnešním díle se zaměříme na souvislost, která může být mezi nadměrnou konzumací tuků avznikem zhoubných nádorů, a též jak vznik rakoviny ovlivňuje alkohol…  Tuky – vychází z řady studií jako rizikové faktory zejména pro tři typy nádorů – rakovina tlustého střeva, slinivky (pankreatu) a prsu. Opět máme na mysli nadměrnou a častou konzumaci tuků....
Zobrazit více
Dnes mi dovolte zamyslet se nad dvěma dalšími položkami z dlouhého seznamu věcí, které jsem slíbil otevřít v minulé části našeho povídání a jídle a rakovině. Jsou to glutamát a další potravinová aditiva.
Zobrazit více
Všichni jste srdečně zváni na zajímavé odpoledni promítání příští sobotu (18.5.2013). Bude promítán video záznam velmi zvláštního osobního svědectví br. Erika Abajyana úspěšného podnikajicího Arménce žijicího v Česku. Dříve, před tím, než potkal Pána Ježíše, vlastnil kluby a restaurace a na Ostravsku byl pojem i v podsvětí, vymáhání dluhů a podobném podnikání. Vypráví o jednání...
Zobrazit více
Se vzrůstajícím výskytem rakoviny v zemích tzv. západního světa vzrůstá i zájem veřejnosti o toto téma. Současně s tím, jak se rozšiřují možnosti odborné léčby, množí se i alternativní přístupy k problému. Jedním z velmi diskutovaných bodů je souvislost jídla a rakoviny. Potraviny nebo látky přírodního původu mohou vznik rakoviny (odborně kancerogenezi) podporovat, anebo riziko...
Zobrazit více
Rádi bychom touto cestou upozornili na letní akci pořádanou studentskou organizací InriRoad a ShareHIM. Stejně jako loni vyráží skupinka studentů do Afriky, tentokrát do Rwandy, na misijní cestu. Cílem je město Kigali, ve kterém bude ve dnech 2.-25.7.2013 probíhat evangelizace pod širým nebem. Mottem přednášek jsou verše u Matouše 24.14 a Mat. 28,18-20. I když...
Zobrazit více