Říjen 2012

Month

V sobotu 17.11 2012 v 16:30 se v našem sboru, kam jsou srdečně zváni děti i jejich rodiče, uskuteční potáborové setkání. Naše děti v průběhu letních prázdnin strávili týden plný dobrodružství, her a sdílení v Andělském údolí. Přijďte se podívat a nasát atmosféru letního tábora. Děti budou vzpomínat, podíváme se na fotky a poté si společně...
Zobrazit více
Blíží se nám pomalu ale jistě den, kdy sbor Olomouc oslaví 100 let své existence. Toto významné jubileum si chceme připomenout 15. prosince letošního roku. Protože ale taková sláva stojí trošku organizační námahy a nejde stihnout za jedno odpoledne, rozhodli jsme se Vás informovat dopředu, co Vás čeká a co nemine… Předně jsme se rozhodli...
Zobrazit více
Verzi s obrázky si můžete stáhnout zde: odkaz Krápníky.pdf (sekce ke stažení, Věda a kreacionismus) Je všeobecně akceptovanou teorií, že krasové jeskyně a krápníky vznikají několik set tisíc až milionů let. Tato teze vychází z uniformitarianismu, geologického pohledu odvozeného z evoluční teorie. Uniformitarianismus tvrdí, že geologické jevy v přírodě (vznik nových hornin, eroze, vrásnění a...
Zobrazit více
Na mnoha místech bible se Bůh představuje jako „žárlivě milující“.     …protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“  (Exodus 34:14) A Pavel, když píše Korintským říká, že dokonce můžeme Boha provokovat k žárlivosti: „Nebo snad chceme Pána popouzet k žárlivosti?“ (1. Korintským 10:22). Jinými slovy Pavel říká:  „Vydal jsi svědectví, že Ho miluješ....
Zobrazit více