Náš sbor

Historie sboru

Na začátku 20. století stále silněji pronikalo Evropou poselství  adventního evangelia. Blížil se den, kdy i lidé žijící na Moravě měli  slyšet tu radostnou zprávu. Boží poselství o naší záchraně! Olomouc – hanácká metropole, na začátku 20. století centrum  katolického vlivu na Moravě. Zde se rodily počátky adventního hnutí  již před první světovou válkou. V …

Naše aktivity

Každý den prožíváme s Bohem. Studujeme bibli, modlíme se, vnímáme Boží vedení Duchem svatým v osobním životě. Radujeme se z toho, co pro nás přinesl a stále přináší Ježíš Kristus. Prožíváme naději jak v přítomnosti, tak i do budoucnosti. Snažíme se žít podle toho, co jsme poznali z bible v běžném životě a poznáváme, že …

Čemu věříme

Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (2 Tim 3,16). 66 knih Starého a Nového zákona lidem poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu. Starý zákon předpovídá příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život. Bible lidem radí jak mohou navázat vztah s …

Program kázání

Aktuální čtvrtletí (1Q2020): 1) Podrobný program Olomouc  2) Program kázání v olomouckém okrsku Starší záznamy viz níže… 2012 – 4. čtvrtletí: 1) Podrobný program Olomouc 2013 – 1. čtvrtletí: 1) Podrobný program Olomouc    2) Program kázání v olomouckém okrsku 2013 – 2. čtvrtletí: 1) Podrobný program Olomouc    2) Program kázání v olomouckém okrsku 2013 …

Napsat komentář