Category: Zajímavosti

V této rubrice jsou články týkající se aktualit z běžného života, zajímavostí ze světa, a další....

Jídlo a rakovina, část 1.

Se vzrůstajícím výskytem rakoviny v zemích tzv. západního světa vzrůstá i zájem veřejnosti o toto téma. Současně s tím, jak se rozšiřují možnosti odborné léčby, množí se i alternativní přístupy k problému. Jedním z velmi diskutovaných bodů je souvislost jídla a rakoviny. Potraviny nebo látky přírodního původu mohou vznik rakoviny (odborně kancerogenezi) podporovat, anebo riziko …

Continue reading

Jak vzniklo uhlí?

autor: Stuart E. Nevins, M.S., Institut pro výzkum stvoření anglický originál článku k dispozici na: http://www.icr.org/article/origin-coal/, překlad: Ondra, foto: Michael C. Rygel, Wikimedia Commons Uhlí představuje nashromážděné, stlačené a do podoby horniny přeměněné rostliny. Kromě svého hojného využití v průmyslu a ekonomické hodnoty je uhlí předmětem intenzivního zájmu geologů. Přestože uhlí tvoří méně než jedno …

Continue reading

Irisdiagnostika – věda, podvod nebo okultismus?

V poslední době se mezi nevěřícími i věřícími lidmi narůstá zájem o diagnostiku (zjišťování) nemocí z oka, konkrétně z duhovky (iris). Specialisti, ať už léčitelé nebo lékaři, kteří ji praktikují, se nazývají iridologové. Oficiální věda řadí irisdiagnostiku mezi alternativní medicínu a staví se k ní skepticky. Pojďme se zamyslet, zda jsou tyto námitky oprávněné, jaký …

Continue reading

Kde ležela zahrada Eden?

Kde ležela zahrada Eden? Obecně se má za to, že rajskou zahradu Eden zavlažovaly 4 řeky. Mnohokrát mne napadlo, jestli to byly tytéž řeky, které tečou dnes a zda by tak nešla vypátrat původní poloha Ráje. Žel Bible nám k tomu neposkytuje žádné další bližší informace. Jedinou řekou, kterou můžeme určit spolehlivě, je řeka Eufrat. …

Continue reading

Nejlepší objevy v roce 2012 svědčící pro stvoření

Nejlepší objevy v přírodních vědách za rok 2012 svědčící pro stvoření Brian Thomas, M.S., ICR * www.icr.org Rok 2012 přinesl přemíru vědeckých objevů, které potvrzují stvoření v sedmi dnech. Tyto objevy zahrnují jak objevy složitých rysů organismů, které naznačují působení inteligence při jejich vzniku, tak také důkazy o tom, že svět je jen několik tisíc …

Continue reading

Další důkaz pro Noeho potopu – polystrátové fosilie

Rozepře mezi zastánci evoluce a zastánci stvoření má další téma k diskuzi. Jsou jimi takzvané polystrátové zkameněliny. „Poly“ znamená „mnoho“ a „strata“ je název pro geologickou vrstvu. Jde tedy o zkameněliny, které zasahují do několika geologických vrstev zaráz. Typicky jde o zkamenělé, několik metrů dlouhé stromy, ale jsou nacházeny i takto zkamenělí živočichové, například ryba, …

Continue reading

Faraóni Exodu – záznam přednášky

Faraóni exodu  (přepis přednášky francouzského historika, publicisty a křesťana Jean Marie van Halsta z cyklu Bible a archeologie) (použité biblické citace pochází z Českého ekumenického překladu, „PBK“ označuje termín použitý v Kralické Bibli) 1) Hebrejové a Hyksósové – Josef v Egyptě Osmnácté století před Kristem bylo svědkem velkého stěhování národů, které souviselo s árijským vpádem …

Continue reading

Jak rychle vzniká krápník?

Verzi s obrázky si můžete stáhnout zde: odkaz Krápníky.pdf (sekce ke stažení, Věda a kreacionismus) Je všeobecně akceptovanou teorií, že krasové jeskyně a krápníky vznikají několik set tisíc až milionů let. Tato teze vychází z uniformitarianismu, geologického pohledu odvozeného z evoluční teorie. Uniformitarianismus tvrdí, že geologické jevy v přírodě (vznik nových hornin, eroze, vrásnění a …

Continue reading

Stáří Země

Stáří Země I Radioizotopové datování Radioizotopové datování je jedním z pilířů evoluční teorie. Má poskytovat objektivní, přesné a reprodukovatelné údaje ohledně stáří hornin, zkamenělin a celé Země. Radioizotopové datování pracuje na jednoduchém, logickém principu. Na Zemi se vyskytují různé atomy, které nejsou svou povahou stabilní – po určité domě se rozpadnou, přičemž se do okolí …

Continue reading

Ezechiášův tunel

V roce 1838 objevil americký biblický vědec Edward Robinson tunel vedoucí od gíhonského pramene do rybníka Siloe. Tunel byl vybudován jako akvadukt, který měl zajistit zásobování města v případě obležení. Zakřivený tunel je 533 metrů dlouhý a používá k dopravě vody třiceticentimetrový gradient mezi svými konci. Tunel sám o sobě je pozoruhodné dílo, neboť byl …

Continue reading