Category: Zajímavosti

V této rubrice jsou články týkající se aktualit z běžného života, zajímavostí ze světa, a další....

Kde ležela zahrada Eden?

Kde ležela zahrada Eden? Obecně se má za to, že rajskou zahradu Eden zavlažovaly 4 řeky. Mnohokrát mne napadlo, jestli to byly tytéž řeky, které tečou dnes a zda by tak nešla vypátrat původní poloha Ráje. Žel Bible nám k tomu neposkytuje žádné další bližší informace. Jedinou řekou, kterou můžeme určit spolehlivě, je řeka Eufrat. …

Continue reading

Nejlepší objevy v roce 2012 svědčící pro stvoření

Nejlepší objevy v přírodních vědách za rok 2012 svědčící pro stvoření Brian Thomas, M.S., ICR * www.icr.org Rok 2012 přinesl přemíru vědeckých objevů, které potvrzují stvoření v sedmi dnech. Tyto objevy zahrnují jak objevy složitých rysů organismů, které naznačují působení inteligence při jejich vzniku, tak také důkazy o tom, že svět je jen několik tisíc …

Continue reading

Další důkaz pro Noeho potopu – polystrátové fosilie

Rozepře mezi zastánci evoluce a zastánci stvoření má další téma k diskuzi. Jsou jimi takzvané polystrátové zkameněliny. „Poly“ znamená „mnoho“ a „strata“ je název pro geologickou vrstvu. Jde tedy o zkameněliny, které zasahují do několika geologických vrstev zaráz. Typicky jde o zkamenělé, několik metrů dlouhé stromy, ale jsou nacházeny i takto zkamenělí živočichové, například ryba, …

Continue reading

Faraóni Exodu – záznam přednášky

Faraóni exodu  (přepis přednášky francouzského historika, publicisty a křesťana Jean Marie van Halsta z cyklu Bible a archeologie) (použité biblické citace pochází z Českého ekumenického překladu, „PBK“ označuje termín použitý v Kralické Bibli) 1) Hebrejové a Hyksósové – Josef v Egyptě Osmnácté století před Kristem bylo svědkem velkého stěhování národů, které souviselo s árijským vpádem …

Continue reading

Jak rychle vzniká krápník?

Verzi s obrázky si můžete stáhnout zde: odkaz Krápníky.pdf (sekce ke stažení, Věda a kreacionismus) Je všeobecně akceptovanou teorií, že krasové jeskyně a krápníky vznikají několik set tisíc až milionů let. Tato teze vychází z uniformitarianismu, geologického pohledu odvozeného z evoluční teorie. Uniformitarianismus tvrdí, že geologické jevy v přírodě (vznik nových hornin, eroze, vrásnění a …

Continue reading

Stáří Země

Stáří Země I Radioizotopové datování Radioizotopové datování je jedním z pilířů evoluční teorie. Má poskytovat objektivní, přesné a reprodukovatelné údaje ohledně stáří hornin, zkamenělin a celé Země. Radioizotopové datování pracuje na jednoduchém, logickém principu. Na Zemi se vyskytují různé atomy, které nejsou svou povahou stabilní – po určité domě se rozpadnou, přičemž se do okolí …

Continue reading

Ezechiášův tunel

V roce 1838 objevil americký biblický vědec Edward Robinson tunel vedoucí od gíhonského pramene do rybníka Siloe. Tunel byl vybudován jako akvadukt, který měl zajistit zásobování města v případě obležení. Zakřivený tunel je 533 metrů dlouhý a používá k dopravě vody třiceticentimetrový gradient mezi svými konci. Tunel sám o sobě je pozoruhodné dílo, neboť byl …

Continue reading

Stáří Země?

Zkamenělý pravěký les – co říká o stáří Země? Brian Thomas, M.S. * Přeloženo z: www.icr.org Oblast Wuda v Vnitřním Mongolsku byla kdysi tropickým pralesem, než ji zpustošila obří sopečná exploze. V popelu uvězněný les, pohřbený mezi vrstvami uhlí, zachoval zkamenělé zbytky rostlin tak pozoruhodně, že výtvarníci a paleontologové byli podle nich schopni zrekonstruovat vzhled …

Continue reading

Známé omyly

Bobr jí ryby a umí kácet stromy Bobr je vegetarián a živí se většinou kůrou mladých stromů, měkkým dřevem a oddenky vodních rostlin. O kácení nemá ani ponětí. Stromy u vody se stejně naklánějí k hladině, takže tak jako tak spadnou do říčního proudu. Bobr jich využívá k stavbě hrází a úkrytů. Zvládne i kmen s průměrem až …

Continue reading