Category: Zajímavosti

V této rubrice jsou články týkající se aktualit z běžného života, zajímavostí ze světa, a další....

Enceladus: Studený a mladý měsíc

Enceladus je jedním z nejpřekvapivějších objevů ve Sluneční soustavě v posledním desetiletí. Na tomto malém měsíci, obíhajícím planetu Saturn, menším než americký stát Arizona (průměr Enceladu je zhruba 500km) probíhala a stále probíhá sopečná činnost, přesněji kryovulkanismus, a vědci jsou postaveni před záhadu, odkud tento malý měsíc bere energii na takovou geologickou aktivitu. Již dříve …

Continue reading

Bible a archeologie: artefakt dokládá existenci Betléma

Bible a archeologie: artefakt dokládá existenci Betléma Napsal: Brian Thomas, M.S., ICR Město Betlém má dlouhou a bohatou historii. Jeho starobylost dokládá nedávno (v roce 2012, pozn. překladatele) nalezená hliněná pečeť, tzv. „bula“, nesoucí jméno Betléma. Podle izraelských autorit v oblasti starožitností používali bulu správci města k zapečetění daní, odesílaných do Jeruzaléma. Bula se datuje …

Continue reading

Z Babylóna, ne Afriky

Nedávno byla publikována vědecká studie, která zpochybňuje údajný vznik a šíření lidské populace z jednoho prapůvodního místa v Africe (zvané též „kolébka lidstva“) a jeden společný základ všech světových jazyků. Studie, která porovnávala jazyková, genetická a demografická data přináší zajímavé závěry, které naopak nasvědčují, že národy, rasy a světové jazyky vznikly nezávisle na sobě na …

Continue reading

Nejlepší objevy roku 2014 svědčící pro stvoření: Vesmír

V roce 2014 bylo učiněno nejméně šest fascinujících objevů v oblasti astronomie, které potvrzují recentní původ vesmíru a naší planety. Prvním překvapením byl Saturnův měsíc Enceladus. Lepší technika a záběry ukázaly, že na Enceladu není jen jeden, již dříve známý, aktivní gejzír, vyvrhující ledový materiál do vesmíru (takzvaný kryovulkanismus, pozn. překladatele). Vědci napočítali rovnou 101.1 …

Continue reading

Nejvýznamnější objevy v roce 2014 svědčící pro stvoření: Biologie

Každý rok několik (ne)šťastných paleontologů najde zkameněliny, které značně odpovídají svým žijícím příbuzným a rok 2014 nebyl žádnou výjimkou. Ve skutečnosti to byl spíše ukázkový rok, když byla nálezů moderně vyhlížejících zkamenělin v horninách geologicky údajně vysokého stáří celá řada. Zde je několik nejzajímavějších příkladů. V březnu 2014 vědci publikovali zprávu o nálezu zkamenělých chromozomů …

Continue reading

Nová studie tvrdí: Voda na Zemi nepochází z komet

Prvky, ze kterých se skládá voda – vodík a kyslík – jsou ve vesmíru poměrně běžné, zvláště vodík. Jak se tyto prvky dostaly na Zemi. V literatuře lze dosud hojně nalézt tezi, že vodu na Zemi přinesly komety a asteroidy, které se s mladou planetou srážely v počátcích její historie. Evropská vesmírná agentura se proto …

Continue reading

Osiřelá vývojová linie v evoluční teorii

Zkameněliny vyprávějí pozoruhodné příběhy o dávno vymřelých živočičích, ale pohled zblízka ukazuje, že tyto příběhy se mohou v případě jedné a té samé zkameněliny dosti odlišovat podle toho, jak ji který vědec interpretuje. Vypráví nově objevená zkamenělina členovce dva příběhy nebo jen jeden? Americký tým paleontologů publikoval v časopise Journal of Paleontology nález nové zkameněliny …

Continue reading

Můžou sopky říct něco o Potopě?

Sopky máme většinou spojeny s nezkrotnou ničivou silou. Sopečné výbuchy a zemětřesení bývají zpravidla spojeny se ztrátami na majetku a často i životech. Výbuch sopky přesahuje uvolněnou energii větší než výbuch jaderné pumy, často mnohonásobně. Není asi nikdo, kdo by neslyšel například o osudu Pompejí a Vesuvu. Čas od času můžeme slyšet, že v minulosti …

Continue reading

Vitamín B17 a metastázy

Rakovina je jednou z nejvíce obávaných nemocí. Protože lékařská věda je v boji s ní úspěšná jen částečně, je přirozené, že lidí hledají další cesty, jak s ní bojovat a zvýšit svou šanci alespoň o pár procent. Mluvíme o takzvaných alternativních způsobech léčby. Tento pojem zahrnuje vše, co není chirurgická operace, molekulárně cílená farmakoléčba (tzv …

Continue reading

O očkování, část 4.

   Dnes bych rád s Vámi prozkoumal tvrzení, že očkování více než jednou očkovací látkou zaráz děti zbytečně zatěžuje a zvyšuje výskyt nežádoucích účinků. Je trendem poslední doby, že očkovací látky jsou slučovány do menšího počtu injekcí. Zatímco dříve bylo očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám zvlášť a očkování proti hepatitidě, Heamophillus influenzae skupiny B …

Continue reading