Ondřej Fischer

Author's posts

Orchestr Marka Ondráčka

Aktualizace: S politováním Vám musíme oznámit, že koncert orchestru Marka Ondráčka, původně plánovaný na 2.6.2012, se odkládá na zatím neurčený podzimní termín. Důvodem, pro který nám hosté akci odřekli, je nemoc několika klíčových členů orchestru. Přejeme jim tedy alespoň brzké uzdravení. Za tým organizátorů CASD Olomouc Ondra a Tomáš.

Stáří Země?

Zkamenělý pravěký les – co říká o stáří Země? Brian Thomas, M.S. * Přeloženo z: www.icr.org Oblast Wuda v Vnitřním Mongolsku byla kdysi tropickým pralesem, než ji zpustošila obří sopečná exploze. V popelu uvězněný les, pohřbený mezi vrstvami uhlí, zachoval zkamenělé zbytky rostlin tak pozoruhodně, že výtvarníci a paleontologové byli podle nich schopni zrekonstruovat vzhled …

Continue reading

Křesťan a pomeranče… malé zamyšlení

Dovolte, abych Vám vyprávěl jeden příběh: Jabu byl malý klučina z jedné africké vesnice. Většinou měl za úkol po škole pást krávy, ale když zrovna krávy nepásl, měl ještě jiné povolání. Jeho rodiče pěstovali na zahradě pomeranče. Byly to velké, výstavní pomeranče, a rodina se jejich prodejem živila. Proto měl Jabu a vůbec celá rodina přísný …

Continue reading

Bible a archeologie

Bible je důležitým zdrojem údajů pro sekulární archeologii. Pomohla identifikovat postavy dávnověku jako krále Sargona (Izaiáš 20,1), Senacheriba (Izaiáš 37,37), gezerského krále Hórama (Jozue 10,33), Chasar-gada (Jozue 15,27) a národ Chetitů (Chetejců – Český ekumenický překlad) (1 Mojžíšova 15,20). Biblický záznam je na rozdíl od jiných starověkých spisů sepsán jako dějepisný záznam, a tudíž otevřen …

Continue reading