Ondřej Fischer

Author's posts

100 let sboru Olomouc

Blíží se nám pomalu ale jistě den, kdy sbor Olomouc oslaví 100 let své existence. Toto významné jubileum si chceme připomenout 15. prosince letošního roku. Protože ale taková sláva stojí trošku organizační námahy a nejde stihnout za jedno odpoledne, rozhodli jsme se Vás informovat dopředu, co Vás čeká a co nemine… Předně jsme se rozhodli …

Continue reading

Jak rychle vzniká krápník?

Verzi s obrázky si můžete stáhnout zde: odkaz Krápníky.pdf (sekce ke stažení, Věda a kreacionismus) Je všeobecně akceptovanou teorií, že krasové jeskyně a krápníky vznikají několik set tisíc až milionů let. Tato teze vychází z uniformitarianismu, geologického pohledu odvozeného z evoluční teorie. Uniformitarianismus tvrdí, že geologické jevy v přírodě (vznik nových hornin, eroze, vrásnění a …

Continue reading

Památka Večeře Páně

Dne 15.9.2012 proběhne v našem sboru Památka Večeře Páně. Začátek slavnostní bohoslužby je v 9:00. Můžete se těšit rovněž na písně a promluvu z Božího slova, kterou bude mít br. Tomáš Harastej. Součástí programu bude vítání nového kazatele br. Strouhala ml. Z tohoto důvodu se sobotní škola přesouvá do odpolední bohoslužby, která bude předběžně začínat …

Continue reading

Stáří Země

Stáří Země I Radioizotopové datování Radioizotopové datování je jedním z pilířů evoluční teorie. Má poskytovat objektivní, přesné a reprodukovatelné údaje ohledně stáří hornin, zkamenělin a celé Země. Radioizotopové datování pracuje na jednoduchém, logickém principu. Na Zemi se vyskytují různé atomy, které nejsou svou povahou stabilní – po určité domě se rozpadnou, přičemž se do okolí …

Continue reading

Ezechiášův tunel

V roce 1838 objevil americký biblický vědec Edward Robinson tunel vedoucí od gíhonského pramene do rybníka Siloe. Tunel byl vybudován jako akvadukt, který měl zajistit zásobování města v případě obležení. Zakřivený tunel je 533 metrů dlouhý a používá k dopravě vody třiceticentimetrový gradient mezi svými konci. Tunel sám o sobě je pozoruhodné dílo, neboť byl …

Continue reading

Přednáška MUDr. Milana Moskaly

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku br. MUDr. Milana Moskaly, která se uskuteční v modlitebně v Prostějově na Šafaříkově ulici 7.7.2012 v 15:00. Milan Moskala se již léta věnuje humanitární a zdravotnické pomoci v Bangladéši, kde působí jako misionář a zubní lékař. Za tu dobu nasbíral spoustu zážitků a zkušeností, o které by se s …

Continue reading

Koncert br. Vladára

Dovolujeme si Vás pozvat na koncert br. Vladára, který se uskuteční 16.6.2012 v Lipníku nad Bečvou v sálu tamější hudební školy.

Křest

S radostí Vám oznamujeme, že v sobotu 23.6.2012 v 17 hodin proběhne na břehu vodní nádrže Poděbrady křest Jany Ondráčkové z Brna. Na tuto slavnostní událost jste všichni zváni. Obřad provede a Božím slovem poslouží br. Tomáš Harastej.   Možnosti dopravy:

Continue reading

Orchestr Marka Ondráčka

Aktualizace: S politováním Vám musíme oznámit, že koncert orchestru Marka Ondráčka, původně plánovaný na 2.6.2012, se odkládá na zatím neurčený podzimní termín. Důvodem, pro který nám hosté akci odřekli, je nemoc několika klíčových členů orchestru. Přejeme jim tedy alespoň brzké uzdravení. Za tým organizátorů CASD Olomouc Ondra a Tomáš.

Stáří Země?

Zkamenělý pravěký les – co říká o stáří Země? Brian Thomas, M.S. * Přeloženo z: www.icr.org Oblast Wuda v Vnitřním Mongolsku byla kdysi tropickým pralesem, než ji zpustošila obří sopečná exploze. V popelu uvězněný les, pohřbený mezi vrstvami uhlí, zachoval zkamenělé zbytky rostlin tak pozoruhodně, že výtvarníci a paleontologové byli podle nich schopni zrekonstruovat vzhled …

Continue reading