Znovuotevření sboru

Milí členové naší sborové rodiny,

jak jste si jistě všimli, vláda počínaje 11. 5. umožnila znovuotevřít bohoslužby do 100 osob za předpokladu zajištění některých hygienických opatření. Výbor našeho sboru se rozhodl, že chce umožnit setkávání při sobotních bohoslužbách v modlitebně počínaje 16. 5. 2020.
Tyto bohoslužby ovšem budou podléhat určitým omezením, jednak z důvodu legislativních, ale hlavně proto, že je i nadále potřeba chránit druhé i sebe před případnou nákazu nemocí Covid19.

– Je povinnost nosit po celou dobu roušku či jiným způsobem mít zakrytá ústa/nos.
– Každý příchozí si vydesinfikuje ruce a vyvaruje se fyzického kontaktu s ostatními (zvláště podání ruky, aj.).
– Vedlejší místnosti sboru není zatím povoleno využívat.
– Pokud nejste členy rodiny či domácnosti, udržujte mezi sebou rozestupy 2 m (jak v sále, tak na chodbě).
– Pokud nejste členy rodiny či domácnosti, nesedejte se, prosím, vedle svých přátel – nechte alespoň 1 sedadlo mezeru.
– Ze stejného důvodu bude v sále upraven počet řad sedadel a mezery mezi nimi.
– Sobotní škola dětí nebude.
– Sobotní škola bude součástí bohoslužby, ale ve zkráceném formátu (10-15 minut).
– Začátek bohoslužby bude v 10:00 (kvůli zkrácení sobotní školy a doprovodného programu).
– Po skončení bohoslužby se nebudeme zbytečně zdržovat v objektu sboru. Společné či rodinné obědy ve sboře nebudou prozatím možné.

Pokud máte horečku či jiné projevy infekce dýchacích cest, zůstaňte, prosíme, doma. Osoby s těmito  příznaky nemohou být vpuštěny dovnitř do modlitebny.

Pokud jste dočetli až sem a chcete příští sobotu nebo některou z následujících sobot přijít na 10:00 do sboru, budeme se na Vás těšit. S postupem času a dle doporučení odborníků se budeme pokoušet postupně tato omezení odbourávat a vracet se k „normálnímu“ chodu. Děkujeme však Pánu, že po delší době omezení se můžeme opět scházet, byť v tomto omezeném formátu.

Napsat komentář