„Bouchlo“ to nějak špatně

Když vědci mluví o Velkém třesku, mluví o tom jako o historické události, jako třeba Sametové revoluci. Podle teorie Velkého třesku měly na počátku vesmíru, v prvních fázích, vznikat základní atomy vesmíru: vodík, helium a něco lithia. Těžší prvky pak měly vznikat postupně, v jádrech hvězd, a jejich explozemi se rozšířit do zbytku vesmíru.

Lithiuim se v přírodě vyskytuje ve dvou stabilních formách – lithium-6 se třemi neutrony, a lithium-7 se čtyřmi neutrony. Podle určitých matematických a fyzikálních rovnic a zákonů by mělo vzniknout v přírodních podmínkách Velkého třesku určitý daný poměr atomů lithia-6 a lithia-7. Vědecký tým pod vedením Micheala Anderse rozhodl tento proces napodobit a zmapovat1. Urychlovali v urychlovači LUNA heliová jádra oproti jádrům deuteria za podmínek, které měly napodobit situaci při Velkém Třesku. Uspěli, ale dalo by se říct naneštěstí, alespoň pro zastánce Velkého třesku. Pokus potvrdil, že v přírodních podmínkách vzniká lithium-6 a lithium-7 v poměru, jakém jej předpovídají fyzikální zákony. Jenže to je velký problém. Již déle se ví, že zastoupení lithia-6 a lithia-7 ve vesmíru tomuto poměru neodpovídá, a to ani v vzdálených oblastech, které sekulární vědci označují, že zachycují počátky vesmíru. Ve vesmíru je příliš mnoho lithia-6, naopak lithia-7 je nanejvýš polovina očekávaného množství. Autoři studie uzavírají: „To, co víme o „lithiovém problému“ tak zůstává těžkým oříškem k rozlousknutí2.“

Jedním z řešení problému by bylo hodit celou teorii Velkého třesku do koše. Vlastně by to vyřešilo velké množství problémů současné vědy: problém s „dospělými“ vzdálenými galaxiemi4, problém s temnou hmotou5 , problém s plochostí vesmíru6, problém s chybějící antihmotou7, problém se zjevnou mladostí spirálních galaxií8, problém s zahájením inflace9, problém s asymetrií vesmíru10 a horizontem3 a problémy teorie formování hvězd11.

Člověk by čekal, že s narůstajícím vědeckým poznáním se budou teorie jako Velký třesk spíše potvrzovat. Ale místo vyřešení problémů s ním vědci nacházejí jen další problémy a data, která do teorie nesedí a musí se vymyslet obklička, jak je dovnitř napasovat (např. ona temná hmota a energie). Pokud ale teorie Velkého třesku není pravdivá, pak by stálo zauvažovat nad tím, jestli ta biblická verze přece jen není pravdivá:-)

převzato z www.icr.org, originální článek: Big Bang fizzles under lithium test, Brian Thomas, M.S. Literatura viz po rozkliknutí článku.

Odkazy

 1. M. Anders et al. 2014. First Direct Measurement of the 2H(α,γ)6Li Cross Section at Big Bang Energies and the Primordial Lithium Problem. Physical Review Letters. 113 (4): 042501.
 2. Measurement at Big Bang Conditions Confirms Lithium Problem. Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf press release. Posted on hzdr.de August 27, 2014, accessed August 29, 2014.
 3. Coppedge, D. 2007. The Light-Distance Problem. Acts & Facts. 36 (6).
 4. Thomas, B. Distant Galaxies Look Too Mature for Big Bang. Creation Science Update. Posted on icr.org November 30, 2011, accessed September 2, 2014.
 5. Hebert, J. 2013. Dark Matter, Sparticles, and the Big Bang. Acts & Facts. 42 (9): 17-19.
 6. Hebert, J. 2012. Big Bang Explanations Fall Flat. Acts & Facts. 41 (11): 16.
 7. DeYoung D. B., Ph.D. 1998. Creation and Quantum Mechanics. Acts & Facts. 27 (11).
 8. Humphreys, D. R. 2005. Evidence for a Young World. Acts & Facts. 34 (6): i-viii.
 9. Thomas, B. Inflation Hypothesis Doesn’t Measure Up to New Data. Creation Science Update. Posted on icr.org January 29, 2009, accessed September 2, 2014.
 10. Erickcek, A. L., M. Kamionkowski, and S. M. Carroll. 2008. A hemispherical power asymmetry from inflation. Physical Review D. 78 (12): 123520.
 11. Lisle, J. 2012. Blue Stars Confirm Recent Creation. Acts & Facts. 41 (9): 16.