Modlitební týden křesťanského domova

— převzato z www.casd.cz —

Ve dnech od 13. do 19. 2. 2017 bude probíhat Národní týden manželství a Týden křesťanského domova. Pro rok 2017 bylo zvoleno téma: Recept na dobré manželství. Radomír Jonczy pro tuto příležitost připravil materiály s názvem „Ježíšova rodina“. K dispozici jsou v české i slovenské verzi.

Nad poselstvím těchto materiálů můžete přemýšlet jako manželé a rodiny, případně můžete přizvat i své přátele a veřejnost. I tato aktivita může být jednou s forem využití Národního týdne manželství v prostředí, ve kterém žijete.

Národní týden manželství a Týden křesťanského domova chtějí obrátit pozornost společnosti k manželství a k odvaze vytvářet dlouhodobá partnerství odhodlaná zvládat těžkosti, obnovovat vzájemné soužití, podporovat jeden druhého, růst a zrát. Cílem těchto iniciativ je vyjádřit podporu instituci, jejíž existence je dnes vážně ohrožena. Chtějí v lidech znovu probudit naději, že dobré manželství je možné, připomenout, že stabilní láskyplné rodinné zázemí je nejlepším místem pro výchovu dětí.

Odkaz na národní týden manželství: http://www.tydenmanzelstvi.cz