Nejlepší objevy roku 2016 svědčící pro stvoření 2

Rok 2016 přinesl zajímavé objevy také v oblasti nových zkamenělin: bílkoviny v peří ptáka z období křídy, zachovalou původní tkáň kůže dinosaura, obdobně zachované zbytky krevních cév ryboještěra mosasaura a organické zbytky starodávných mikrobů. Všechny tyto nálezy svědčí nejsou příliš kompatibilní s sekulárními vědci udávaným vysokým stářím naší planety.

První nález: vědci studovali čínskou zkamenělinu ptáka z období křídy. Mimořádně zachovalá zkamenělina měla tmavý kolorit v oblasti křídel. Podrobná analýza ukázala nejen zbytky bílkoviny keratinu, ale také keratin spojený s melanosomy, molekulárními strukturami, které jsou zodpovědné za barevnost živočichů. Nález melanosomů zaráz s keratinem vyvrací spekulativní teorii, kterou se snažili objev odbýt kritici, že melanosomy jsou jen zachycené bakterie či jejich produkty, protože současní ptáci mají melanosomy zabudované v keratinu, kdežto bakterie nikoli.1 Je zřejmé, že tyto organické sloučeniny se nemohly zachovat 130 milionů let (evolucí udávané stáří této zkameněliny), a to ani za mimořádných podmínek. Jejich trvanlivost v přírodě se počítá na tisíce až desetitisíce let.

Stejně tak nález kolagenu ve druhé zmíněné zkamenělině, přesněji dinosauří kůži,2 zapadá dobře do Biblí udávaného časového rámce, ale nikoli do rámce evolučního, neboť kolagen je organická bílkovina, a ač je odolná, specialisté v oboru udávají její možnou maximální dobu zachování na 100 000 let, v neregulovaných přírodních podmínkách pak výrazně méně.

Třetí nález je obdobný: zbytky kolagenu v místech krevních cév zkameněliny ryboještěra mosasaura v Polsku.3 Vědci, kteří nález popsali, navrhli teorii, že kolagen zůstal zachován miliony let díky koupeli v chemické lázni vzniklé z rozpadající se krve po smrti ryboještěra. Tím zázračným faktorem mělo být železo uniklé z červených krvinek, které vnitřek i povrch cévy obalilo, a způsobilo vznik křížových vazeb v kolagenu (tzv. cross-linking). Toto zkřížování vazeb pak mělo umožnit přetrvání kolagenu po desítky milionů let.4  Vědci si totiž všimli tenoučkého potahu minerálu obsahujícího železo, který cévy obklopoval. Toto by do příběhu o železité konzervaci zapadalo, ale ignoruje některá jiná důležitá fakta.

Pro začátek: nikdo neví, jakým způsobem by se železo mělo přesně z krvinek (kde je vázané na bílkovinu hemoglobin) rychle uvolnit a rozšířit do okolí, aniž by k tomu byla použita voda jako médium a rozpouštědlo. Jenže voda rozpad tkání naopak zrychluje, což je přesně to, čemuž mělo železo zabránit. I pokud by se toto nějak vyřešilo, zůstává faktem, že v laboratorních pokusech železo bílkoviny mnohem více ničí než způsobuje vznik zkřížených vazeb. Navíc zpráva polského týmu, který ve vzorku detekoval též aminokyseliny s krátkým poločasem rozpadu, ukazuje, že k vzniku zkřížených vazeb nikdy nedošlo.5 A zatímco je možné, že minerální potah zabránil bakteriím cévy zničit po pár tisíc let, rozhodně by nezpomalil neodvratnou chemii rozkladu, které tato organická tkáň podléhá. A tak nezůstává žádný důvěryhodný způsob, který by zkamenělině umožnil přetrvat pár desítek milionů let tak, jak se nalezla.

Čtvrtý nález je nejpozoruhodnější. Hlavní cenu za hození rukavice evolučnímu časovému rámci letos vyhrávají pozůstatky bílkovin, nalezené v pozůstatcích údajně 1,88 miliardy let starých mikrofosiliích bakterií. V kanadském Ontariu nalezli minerály, obsahující “čerstvě vyhlížející” pozůstatky jednobuněčných řas, uvězněných ve zkamenělém blátě. Pomocí sofistikované mikrosondy vědci prokázali, že složení aminokyselin ve vzorku odpovídá složení aminokyselin ve vzorcích z polského mosasaura, a jiných nálezů s organickými pozůstatky. Jde tedy o původní tkáň. Není žádný známý mechanismus, který by umožnil aminokyselinám odolávat chemických reakcím jen pár milionů let, natož skoro dvě miliardy.

Probibličtí vědci dlouho před těmito objevy přisuzovali systém zkamenělin a hornin Noemově potopě.6 Podle Bible se tak stalo před několika tisíci lety, ne miliardami. Tkáně a bílkoviny, které podléhají v přírodě rozkladu, zapadají do tohoto časového rámce. Rok 2016 je tak dalším rokem, který ukazuje, že biblická verze historie je plně důvěryhodná.

autor: Brian Thomas, M.S., ICR, přímý překlad

Odkazy

1. Clarey, T. Fossil Feather Proteins Confirm Recent Flood. Creation Science Update. Posted on ICR.org December 12, 2016, accessed December 6, 2016.

2. Thomas, B. Scales, Colors, Proteins in Dinosaur Skin. Creation Science Update. Posted on ICR.org September 29, 2016, accessed November 29, 2016. 

3. Thomas, B. Organic Residue Is 247 Million Years Old? Creation Science Update. Posted on ICR.org May 9, 2016, accessed November 29, 2016.

4. Thomas, B. Dinosaur Soft Tissue Preserved by Blood? Creation Science Update. Posted on ICR.org December 11, 2013, accessed December 1, 2016. 

5. Stejná chemie, která měla vytvořit údajné cross-linky by napřed destruovala aminokyseliny, které se v tkáni nacházely.

6. Morris, H., and J. Whitcomb. 1961. The Genesis Flood. New Jersey: Presbyterian and Reformed Publishing Co.