Nejlepší objevy v roce 2012 svědčící pro stvoření

Nejlepší objevy v přírodních vědách za rok 2012 svědčící pro stvoření
Brian Thomas, M.S., ICR * www.icr.org

Rok 2012 přinesl přemíru vědeckých objevů, které potvrzují stvoření v sedmi dnech. Tyto objevy zahrnují jak objevy složitých rysů organismů, které naznačují působení inteligence při jejich vzniku, tak také důkazy o tom, že svět je jen několik tisíc let starý.

Jak evolucionisté vysvětlí existenci původních, byť částečně již rozložených bílkovin a jiných biochemických sloučenin ve zkamenělinách zvířat a rostlin? Laboratorní studie ukazují, že tyto kdysi živé tkáně mohou vydržet v suchých a sterilních podmínkých tisíce let. Proto by nález více než 100 původních různých bílkovin ve zbytcích mamuta měl sekulární vědce překvapit.1 Mamut byl získán z permafrostu (věčně zmrzlá půda) v Jakutsku v Rusku v roce 1993. Odhadovaný věk podle evoluční teorie – 43 000 let – je těžké uvést do souladu s nálezem tolika fragmentů bílkovin, včetně sérového albuminu.

Někdo by si mohl vytvořit představu dosud neidentifikovaného jevu, například mrazu, který udržel mamutí tkáně nerozložené po mnoho tisíc let, ale aplikovat podobný zázrak na nálezy pocházející z mnohem hlubších vrstev Země by bylo dětinské. Vědci nepřestávají žasnout nad tím, co často nazývají „pozoruhodně zachovalé“ čínské zkameněliny z nalezišť objevených v devatesátých letech. Jedno z těchto nalezišť je Daohugouská sloj, která vydala na světlo fascinující nálezy jako temně zbarvené zbytky kožních vláken anebo obsahy žaludku.2 Pokračující výzkum by měl nadále potvrzovat přítomnost zbytků původních tkání v čínských zkamenělinách.

Jiná naleziště se zdají slibovat nálezy ještě dalších „kapslí zkamenělého času“. Například v roce 2009 vědci začali zkoumat zkamenělý inkoustový váček sépie, který stále obsahoval vyschlý, temně zbarvený inkoust. Své výsledky publikovali v roce 2012. Prokázali, že inkoust se takřka přesně shoduje s inkoustem moderních sépií. Přestože nikde není napsáno, jak rychle se sépií inkoust rozkládá, není žádný vědecký důvod se domnívat, že by mohl vydržet 160 milionů let – takové stáří mu evolucionisté přisuzují. Výzkumníci dokonce pomocí zkamenělého inkoustu nakreslili obrázek původní sépie! Není divu, že autoři studie nazvali tento objev úžasným.3

Nejjasnější potvrzení mladého věku zkamenělin a skalních vrstev však pochází z stále probíhajícího výzkumu měkkých tkání slavného Tyranosaura rexe z Montany. Předchozí studie prokázaly přítomnost proteinů jak kolagen, elastin, hemoglobin a osteokalcin v kostech T. rexe. Žádný z zmíněných proteinů není vytvářen bakteriemi. Skeptičtí vědci totiž prohlásili, že ony údajné zbytky tkání Tyranosaura nejsou nic jiného než bakteriální biofilm, který narostl na zkamenělé kosti. Nová analýza však kromě výše zmíněných bílkovin našla ještě další proteiny specifické pro obratlovce,  a tak prokázala mimo všechny pochybnosti, že jde skutečně o zbytky tkání původního Tyranosaura.4

Sekulární vědci nemohou očekávat, že by některá z těchto biochemických sloučenin přežila v půdě do dnešní doby. Ale podle biblického stvoření byly tyto zkameněliny (mimo zmrzlé zbytky mamuta) vytvořeny rok trvající Noemovou potopou před ne více než 5000 lety. (Zbytky mamuta pochází z doby ledové, která následovala těsně po potopě.) Nálezy zachovalých měkkých tkání dávají mnohem více smyslu v biblickém časovém rámci.

Jak sekulární vědci odpoví na tyto podnětné objevy? Někteří budou důkazy ignorovat, pravděpodobně proto, že nezapadají do jejich silné, ale nepodložené víry, že zkameněliny a horniny jsou miliony let staré. Jiní budou nadále zarputile tvrdit, že měkké tkáně původních zvířat nejsou nic jiného než současné bakterie, přestože nemají žádné důkazy pro své tvrzení a naopak mnoho důkazů svědčí proti tomu. Mary Schweitzer, vedoucí autorita v výzkumu zachovalých měkkých tkání ve zkamenělinách, problém obešla větou: „Představa, že se původní molekuly zachovaly počas geologických věků je stále kontroverzní.“5 Jinými slovy, vědci nemají na toto téma žádnou reálnou odpověď. Nicméně kontroverze se vypaří, pokud z rovnice odstraníme smyšlené miliony let a dosadíme tisíce, jak tvrdí Bible.

Odkazy:
1. Cappellini, E. et al. 2012. Proteomic Analysis of a Pleistocene Mammoth Femur Reveals More than One Hundred Ancient Bone Proteins. Journal of Proteome Research. 11 (2): 917-926.
2. Thomas, B. Researchers Find Fossil Salamanders‘ Last Meals. Creation Science Updates. Posted on icr.org March 12, 2012, accessed December 17, 2012. 
3. Glass, K. et al. 2012. Direct chemical evidence for eumelanin pigment from the Jurassic period. Proceedings of the National Academy of Sciences. 109 (26): 10218-10223.
4. Schweitzer, M. H. et al. Molecular analyses of dinosaur osteocytes support the presence of endogenous molecules. Bone. Published online before print, October 16, 2012.
5. Schweitzer, M. H. and M. Marshall. 2012. The Complete Dinosaur, 2nd Ed. Brett-Surman, M. K et al. (eds.) Bloomington, IN: Indiana University Press, 281.
Obrázek: Copyright © 2011 Dong LiPing, Huang DiYing and Wang Yuan. Adapted for use in accordance with federal copyright (fair use doctrine) law. Usage by ICR does not imply endorsement of copyright holders.

PDF verze zde: http://olomouc.casd.cz/wp-content/uploads/2013/01/Objevy-v-roce-2012a1.pdf