Deset dnů modliteb – informace

Jak jsme již předestřeli, blíží se deset dní, ve kterých bychom se chtěli připojit k celosvětovému modlitebnímu úsilí za uzdravení vztahů, oživení evangelizace, obrácení a nové naplnění Duchem svatým. Ve dnech 9.1. (středa), 11.1. (pátek), 16.1. (středa) a 18.1. (pátek) vždy v 18:00 se budeme scházet ke společným modlitbám v modlitebně na Balcárkově ulici č.12. Modlitebně bude zaměřena i odpolední bohoslužba v sobotu 12.1.2012. Dovolím si ještě citovat pro připomenutí z minulého příspěvku… “ Rok 2013 by měl být zaměřen na vztahy a rodiny. V souvislosti s tím Církev adventistů sedmého dne vyhlásila od středy 9. do soboty 19.1.2013 celosvětovou akci Deset dnů modliteb. Jejím cílem je, aby věřící při pokání a společných modlitbách k Bohu přijali naplnění Duchem svatým a s ním spojené oživení, obrácení, nové zapálení pro šíření evangelia a uzdravení mezilidských vztahů. Tématem nastávajících Deseti dnů modliteb jsou slova apoštola Petra z 2. List Petrův 1:5-8. Bližší informace k této akci, ke které se chceme připojit, naleznete na webových stránkách www.casd.cz – odkaz zde. Najdete tam také materiály ke stažení. „