100 let sboru Olomouc

Sbor Olomouc

Blíží se nám pomalu ale jistě den, kdy sbor Olomouc oslaví 100 let své existence. Toto významné jubileum si chceme připomenout 15. prosince letošního roku. Protože ale taková sláva stojí trošku organizační námahy a nejde stihnout za jedno odpoledne, rozhodli jsme se Vás informovat dopředu, co Vás čeká a co nemine…

Předně jsme se rozhodli pozvat všechny kazatele, kteří v Olomouci působili a jsou schopni přijet (ne všem z nich zdraví slouží natolik, aby nás mohli potěšit svou návštěvou – těm přejeme tedy brzké uzdravení a rozhodně na ně nezapomene s památeční fotkou). A protože vidět někoho pět minut a potřást mu rukou je sice fajn, ale není to ono, rozhodli jsme si je pozvat každého zvlášť. Na podzim se tak můžete vidět s br. Fürstem st., br. Nowakem, br. Szkutou, br. Dobešem a br. Jonzcym. Kdy nás navštíví který, je uvedeno v kalendáři a v nově zřízené rubrice Program kázání v sekci Náš sbor.

15.12.2012 potom proběhne slavnostní bohoslužba se slavnostním programem, kdy našim hostem bude předseda unie br. Mikuláš Pavlík.